Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kateřina Bílková (2.A) získala v úterý 26. 3. 2024 v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce 3. místo!!! Přivezla nejen diplom, ale též ocenění Úspěšný řešitel, udělované komisí kandidátům , kteří se umístí na prvních čtyřech místech a zároveň dosáhnou vyšší než 60 % úspěšnost. KAČKO, GRATULUJEME!!!