Byli jsme úspěšní

Studenti prvního a druhého ročníku se úspěšně zúčastnili JA NN Social Innovation Campu v Praze.

12 studentských týmů, které byly sestaveny ze studentů různých škol, řešilo téma „Plýtvání potravinami“ pod dohledem zkušených mentorů. Své nápady týmy prezentovaly před odbornou porotou. Studenti si vyzkoušeli práci v týmu, kreativní myšlení, komunikaci a prezentační dovednosti.

Soutěžní kategorie a naši úspěšní studenti

  • Absolutní vítěz – Kateřina Souhradová, 2. A
  • Nejlepší podnikatelský nápad – Kateřina Klásková, 2. A
  • Nejlepší prezentace – Alena Žáková, 1. A
  • Cena publika – Vojtěch Král, 1. A