Fiktivní konkurz

Fiktivní výběrové řízení pořádáme již od školního roku 2008/2009 jako alternativní doplněk výuky ve spolupráci s JHK a ÚP Písek. Studenti čtvrtého ročníku mají možnost vyzkoušet si konkurz na nečisto a připravit se tak lépe na konkurz skutečný. Ucházejí se fiktivně o zaměstnání v ČSAD Autobusy České Budějovice.

V první části všichni studenti napíší a odevzdají potřebné písemnosti (žádost o místo a životopis), ve druhé části se pak ti nejlepší zúčastní osobních pohovorů před komisí sestavené z odborníků z praxe. Na rozdíl od skutečného konkurzu se na závěr svého vystoupení dovědí, jak na komisi zapůsobili, co se líbilo a čeho by se měli příště vyvarovat.