Stopy totality

Tento celostátní projekt, který je realizován společností Zapomenutí o.s., si klade za hlavní cíl vyzvat žáky a studenty, „aby sami aktivně vyhledali pamětníky a zaznamenali jejich příběhy, zachránili fotografie a dokumenty, porovnali je s dobovým tiskem a archivy.“ Touto formou si studenti mohou prohloubit své znalosti a dovednosti o ne příliš šťastném období naší země v letech vlády KSČ.
Do tohoto projektu se na naší škole přihlásilo celkem devět studentek, všechny z prvního ročníku. Na samotný úvod se vybrané třídy školy zúčastnily přednášky na téma Dějiny komunistické totality, kterou vedli pracovníci realizačního týmu společnosti Zapomenutí o.s. Zároveň byly ve škole instalovány panely z putovní výstavy, kde byly přiblíženy osudy lidí, které komunistický režim perzekuoval. Tyto osudy byly zmapovány již dříve studenty z různých škol v republice. Studentky, které se do projektu zapojily, uskutečňovaly průvodcovskou činnost ve škole a zájemce o výstavu po škole provázely a poskytovaly jim informace. Posléze byly studentky, které se do Stop totality přihlásily, podrobněji seznámeny s formami perzekucí uplatňovanými složkami podléhající KSČ.
Snahou našeho týmu, který vede učitel dějepisu, je získat svědectví alespoň dvou lidí, kteří byli komunistickou totalitou poznamenáni. Tato svědectví budou poté zveřejněna jak na školních internetových stránkách, tak i v regionálním tisku.

Mgr. Martin Chovanec (učitel dějepisu)