Školská rada

Složení školské rady na funkční období 2020-2023

za pedagogické pracovníky školy

  • Ing. Jaroslav Fořt
  • Ing. Zuzana Janouchová

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

  • Vanda Kazbundová
  • Hana Müllerová

za zřizovatele školy

  • Ing. Marie Cibulková
  • Ing. Petr Kalina