EUROSTORIES, Europe in culture and literature

Eurostories

Literární projekt zaměřený na průzkum četby mladých lidí z České republiky, Itálie, Španělska a Irska. Studenti vytváří dotazníky a vyhodnocují je, porovnávají čtenářské zvyky teenagerů z různých zemí Evropy. Studenti jsou motivováni k četbě vlastní dramatickou činností, debatami se současnými světovými autory a vzájemným sdělováním zážitků z četby.