Žáci ZŠ E. Beneše navštívili OA

Žáci sedmých tříd se přišli podívat na OA, průvodci jsme jim byli my studenti třídy 2. A. Co jsme si pro ně připravili?

Prezentaci o tom, jak a čím uspokojujeme své nejzákladnější potřeby, že je často k tomu potřeba peněz, ale také to, že vše se za peníze koupit nedá, že je třeba se dobře rozmyslet a správně si zvolit školu, protože ta je bude profilovat pro další studium a následnou volbu povolání.

Představili jsme jim naši školu nejprve videem a pak prezentací. Ukázali jsme jim náš volitelný předmět Fiktivní firmy, co v něm děláme a jak moc nám pomáhá ekonomicky myslet. Žáci pak měli půl hodiny na to, aby ve skupinkách vymysleli předmět podnikání, název firmy, navrhli logo a slogan a vše představili a odprezentovali spolužákům.

Moc jsme si to všichni užili!

Dominik Brož, Mink Hendrickx, Michaela Kožená, Nela Kálalová, Kateřina Klásková 2. A