Státní zkoušky

Státní zkoušky a mezinárodní certifikáty

Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici

Zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v běžné administrativní, korespondenční a sekretářské praxi, a to ověřením dovednosti

  • psát rychlostí alespoň 200 čistých úhozů za minutu a alespoň 99,5 procentní přesností,
  • upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

Státní zkouška se skládá

  • z opisu předloženého textu,
  • z normalizovaného vypracování dvou různých obchodních písemností podle zadaných dispozic.

Na rychlopisnou část státní zkoušky má uchazeč dobu 10 minut, na korespondenční část státní zkoušky dobu 90 minut.

Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici zvýšenou rychlostí

Touto zkouškou prokazuje uchazeč schopnost účinně používat klávesnici v náročnější administrativní, korespondenční a sekretářské praxi, a to ověřením dovednosti

  • psát rychlostí alespoň 300 čistých úhozů za minutu a alespoň 99,5procentní přesností,
  • upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem.

Státní zkouška se skládá

  • ze dvou desetiminutových opisů dvou různých předložených textů,
  • z normalizovaného vypracování dvou různých obchodních písemností podle zadaných dispozic v časovém limitu 90 minut.

Uchazečům, kteří předloží Vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici, se tato část státní zkoušky promíjí.

Mistrovská státní zkouška z psaní na klávesnici

Uchazeč prokazuje schopnost optimálně používat klávesnici v administrativní, korespondenční a sekretářské praxi, a to ověřením dovednosti psát rychlostí alespoň 400 čistých úhozů za minutu a alespoň 99,5procentní přesností. Státní zkouška se skládá ze dvou dvacetiminutových opisů dvou různých předložených textů.

Mezinárodní jazykové zkoušky

Naše škola je partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek – ELEC a University of Cambridge. V rámci této spolupráce probíhá příprava našich studentů na složení mezinárodních jazykových zkoušek z anglického jazyka – Cambridge English a německého jazyka – ÖSD. Zajišťujeme přípravné kurzy pro různé úrovně certifikátů. Studenti si mohou podle úrovně svých znalostí zvolit úroveň obtížnosti dané zkoušky. Všechny zkoušky odpovídají Evropskému jazykovému referenčnímu rámci (od nejnižší úrovně A1 až po nejtěžší B2), jsou uznávané jak v České republice (přijímací řízení na VŠ, ucházení se o zaměstnání), tak mezinárodně.