Studium

Denní studium: čtyřletý obor 63-41-M/02 Obchodní akademie zakončený maturitní zkouškou.

Náplň studia

Odborné vyučovací předměty:

 • ekonomika
 • daně
 • účetnictví
 • účetnictví na počítači
 • písemná a elektronická komunikace a obchodní korespondence
 • informační technologie
 • statistika
 • ekonomická cvičení
 • hospodářský zeměpis

Během studia absolvují studenti ve 3. ročníku odbornou praxi. V rámci těchto předmětů mají dále možnost získání mezinárodního certifikátu v ekonomice, EBCL, možnost složení státních zkoušek z hospodářské korespondence a psaní na klávesnici, zapojení do fiktivních firem, fiktivních konkurzů

JAZYKY:

 • angličtina
 • němčina

Jazyky jsou na naší škole vedle odborných předmětů prioritou. Nabízíme možnost složení mezinárodních cambridgeských zkoušek v angličtině, státních jazykových zkoušek v angličtině a němčině

SPOLEČENSKÉ VĚDY:

 • společenská kultura
 • občanská nauka
 • dějepis
 • právo
 • základy společenských věd

V rámci předmětu pořádány projekty, domácí a zahraniční exkurze, besedy se zajímavými lidmi z veřejného života

MATEMATIKA A ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD:

předmět matematika je zaměřen na aplikaci v ekonomických činnostech, základy přírodních věd obsahují elementární poznatky z fyziky, chemie, biologie a ekologie

SPORT:

v rámci hodin tělocviku podporujeme většinu letních i zimních sportů, kromě toho škola úzce spolupracuje se Sportcentrem Písek. Žáci tak mohou během hodin tělocviku provozovat squash, tenis, stolní tenis, bowling aj. Žáci obchodní akademie se účastní sportovních soutěží. Ve 2. ročníku se účastní lyžařského kurzu a ve 3.ročníku cykloturistického kurzu (cyklistika, sjíždění řeky na lodi, pobyt v přírodě, sportovní hry).