Here comes the sun

Klíčová akce KA2 2016 – 2018

Strategické partnerství a výměnné pobyty studentů středních škol

Naše škola získala na jaře 2016 grant a dotace od Evropské unie na realizaci dvouletého projektu s názvem Here Comes the Sun.

Tento projekt začal 1. 9. 2016 a bude ukončen 1. 9. 2018. Je zaměřen na výchovu, inovativní myšlení a kreativitu žáků v oblasti hledání alternativních zdrojů energie.

Projekt umožňuje vybraným žákům 7denní výjezdy do zahraničí, možnost seznámení se s jiným typem středních škol, prohloubit si jazykové znalosti a v přímém kontaktu se studenty zahraničních škol poznávat nové prostředí a reálie. Veškerý pobyt je hrazen penězi EU.

Projekt probíhá v angličtině a kromě naší školy se ho účastní střední školy Itálie, Španělska, Polska a Turecka. Postupně budou realizovány 3 výjezdy studentů naší školy, a to do Španělska, Polska a Itálie. Poslední setkání bude v areálu naší školy, kam přijedou týmy všech čtyř koordinátorských škol.

Bližší informace o jednotlivých akcích najdete v sekci Aktuality a můžete i zhlédnout fotodokumentaci na našich webových stránkách.