Historie

Historie a současnost:

1906

Počátkem srpna roku 1906 dalo městské zastupitelstvo v Písku podnět k založení dvoutřídní dívčí školy a dvoutřídní obchodní školy, a tak již ve školním roce 1906/07 studovalo 54 děvčat 1. ročník průmyslové školy. Prvním ředitelem školy byl Karel Kálal. Roku 1907 byl na této dívčí průmyslové škole otevřen i ročník dvouleté obchodní školy, která se stala základem ekonomického školství v našem městě. V září roku 1908 byla zřízena dvoutřídní pokračovací škola pro učednice krejčovství a módiství.

1914

Roku 1914 byla budova zabrána pro válečné účely. Ve školním roce 1914 – 15 byli poprvé přijati chlapci. Roku 1935 se konaly první maturity ve čtvrtém ročníku obchodní akademie. V době 2. světové války nebyla škola plně v provozu. 1. září 1945 zahájila opět činnost v plném rozsahu. Obchodní akademie měla 4 ročníky, obchodní škola 3 třídy. V tomto roce byla oddělena pokračovací kupecká škola. Ve školním roce 1949 – 50 byl změněn dosavadní název obchodní akademie na vyšší hospodářská škola pro čtyřleté a hospodářská škola pro dvouleté studium. V roce 1954 byl zaveden jednotný název „hospodářská škola“. V roce 1955 bylo zřízeno studium při zaměstnání formou večerní školy.

1961

Roku 1961 bylo zavedeno označení střední ekonomická škola pro čtyřleté studium a ekonomická škola pro dvouleté. Od počátku roku 1964 bylo zřízené tříleté dálkové studium při zaměstnání. Od roku 1990 byla škola přejmenována na obchodní akademii, která byla prodloužena na pětileté studium. Při škole byla možnost studovat na tříleté obchodní škole. Od prvního ročníku školního roku 1997 – 98 bylo studium zkráceno na 4 roky. Součástí školy je také výuka anglického a německého jazyka včetně státních zkoušek.

Současnost

V současnosti žije naše škola čirým ruchem. Jsme součástí zajímavých domácích i zahraničních projektů. Pro naše studenty pořádáme vzdělávací exkurze po naší vlasti i po Evropě. Na naši školu zveme zajímavé osobnosti z veřejného života. V současnosti budujeme pro naše žáky studentský klub, který je koncipován podle projektu právě našich žáků. Otevření klubu, kde budou moci naši žáci trávit čas před výukou, po výuce, dále v rámci besed, projektů, filmových nocí, hudebních zkoušek, je plánováno na měsíc duben.

Škola od samého počátku sídlí v budově bývalých kasáren Marie Terezie, jejíž zadní trakt byl vystavěn okolo roku 1750 a přední trakt v letech 1849 – 1853. Budova školy v centru města prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, při níž bylo pro vyučování přizpůsobeno přízemí i půdní prostory. Dominantou je krásně upravené historické nádvoří. Obchodní akademie užívá budovu v Karlově ulici formou podnájmu. Nájemcem budovy je město Písek. Jelikož se v posledních letech značně snížil počet žáků Střední zemědělské školy Písek, rozhodl zřizovatel naší školy, Jihočeský kraj, o přesunu Obchodní akademie do budovy Střední zemědělské školy v Čelakovského ulici. Zde by měla naše škola po boku Střední zemědělské školy Písek zahájit společně výuku školním rokem 2013/2014.

budova školy

Ředitelé školy:

 • 1906 – 1914 Karel Kálal
 • 1914 – 1939 Vladimír Zanáška
 • 1939 – 1942 František Kolář
 • 1943 – 1945 Vojtěch Kvapil
 • 1945 – 1946 František Kolář
 • 1946 – 1950 Josef Nosek
 • 1950 – 1958 JUDr. Jaroslav Brandejs
 • 1958 – 1961 Josef Nosek
 • 1961 – 1970 Jiří Moláček
 • 1970 – 1986 Ing. Vladislav Charvát
 • 1986 – 1990 Ing. Anna Pejšová
 • 1990 – 2006 Ing. Miroslav Slav
 • 2006 – 2011 Ing. Zdeněk Šmelhaus
 • 2011 – dosud Mgr. Pavel Sekyrka Th.D.