Cambridgeské zkoušky

Příští termín zkoušek Cambridge English:

Sobota 8. 6. 2019 na OA Písek, konec registrace 30. 4. 2019. Doporučujeme registraci s předstihem z důvodu dostatečné časové rezervy na zaplacení faktury!

Zájemci mohou získat více informací u

  • vyučujících angličtiny a němčiny na OA Písek
  • Evropského centra jazykových zkoušek, tel. 734 315 776, studijni@elec.euwww.elec.eu

Další termíny zkoušek a registrace zde: https://regis.elec.eu

Vyzkoušejte bezplatné předtestování ke zkoušce na www.testfest.cz

Mezinárodní jazykové zkoušky:

Obecné informace

Na naší škole podporujeme studenty v získání prestižní mezinárodně uznávané jazykové kvalifikace.

Z angličtiny jsou to jazykové zkoušky Cambridge English, které jsou uznávány po celém světě. V České republice jsou zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách.

Absolventi této zkoušky jsou bonifikováni při přijímacím řízení na mnoho vysokých škol v České republice i ve světě, prokazují se certifikátem při zájmu o stáže či studijní pobyty, certifikátem lze mnohdy nahradit povinnou vysokoškolskou zkoušku z jazyka.

V neposlední řadě je jazyková kvalifikace významnou položkou v životopise absolventa, která budoucímu zaměstnavateli ukazuje nejen jazykovou vybavenost uchazeče o zaměstnání, ale i  jeho ochotu a snahu na sobě pracovat a dosahovat vytyčených náročných cílů.

Škola spolupracuje dlouhodobě s Evropským centrem jazykových zkoušek (ELEC) – zkouškovým centrem pro jazykové zkoušky Cambridge English z angličtiny a ÕSD z němčiny, s centrálou v Českých Budějovicích a s celorepublikovou působností.

V rámci této spolupráce jsme se stali

  • oficiálním přípravným centrem pro jazykové zkoušky Cambridge English a můžeme nabídnout studentům během jejich studia přípravný kurz pro zvolenou úroveň zkoušky,
  • centrálním zkouškovým místem v Písku, kde každoročně ELEC organizuje zkoušky pro všechny zájemce z Písku a okolí, a to od dětských zkoušek Cambridge English Young Learners (pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers), až po zkoušky pro mládež a dospělé A2 Key (dříve KET), B1 Preliminary (dříve PET), B2 First (dříve FCE). Můžeme tak našim studentům nabídnout složení zkoušky přímo v naší škole.

Získání jazykové kvalifikace během středoškolského studia je pro naše studenty velkým vkladem a bonusem pro jejich další cestu, ať už v dalším vzdělávacím stupni nebo v praxi.

Zájemci mohou získat více informací u

  • vyučujících angličtiny a němčiny na OA Písek
  • Evropského centra jazykových zkoušek, tel. 734 315 776, studijni@elec.eu, www.elec.eu

Termíny zkoušek a registrace zde: https://regis.elec.eu

Vyzkoušejte bezplatné předtestování ke zkoušce na www.testfest.cz

Hlavní přednosti zkoušek Cambridge English

1. Angličtin použitelná v praxi

Zkoušky jsou navrženy tak, aby měřily schopnost kandidáta používat angličtinu v komunikaci v reálných situacích. Studenti, kteří se ke zkouškám připravují, tak rozvíjejí komunikační dovednosti použitelné v běžném životě, v práci a při studiu.

2. Zkoušky pro různé úrovně a uživatele

Zkoušky Cambridge English v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (CEFR) měří úroveň kandidáta ve všech kompetencích – mluvení, psaní, poslech a čtení. Každá úroveň má přesně a jasně definované deskriptory, které slouží jako kriteria při hodnocení kandidáta. Jednotlivé úrovně udávají nejen stupeň zvládnutí jazyka, ale také rovinu, v níž je student na dané úrovni schopen svou znalost uplatnit (od komunikace v jednoduchých předvídatelných situacích po působení na akademické půdě).

Každý student si tak může vybrat jazykovou úroveň potřebnou pro svůj cíl a k němu systematicky směřovat.

3. Zkoušky jsou mezinárodně uznávány ve firmách, školách i na úřadech

Zkoušky Cambridge English jsou akceptovány 20 000 subjekty po celém světě. Otevírají dveře ke studiu na zahraničních univerzitách, k práci pro zahraniční společnosti nebo všude tam, kde je vyžadována potvrzená jazyková kvalifikace, tedy například i na pozice středního managementu ve státní správě.

4. Přípravné materiály k jazykovým zkouškám pro studenty i vyučující

Ke studiu a přípravě na jazykové zkoušky Cambridge English je k dispozici široká škála přípravných materiálů pro studenty i výukových a podpůrných materiálů pro vyučující. Učebnice, videa, hry, sociální sítě, webové portály – to vše ve vzájemném souladu podporuje studenta v jeho úsilí o zvládnutí jazyka a vyučující v jejich profesním růstu.

6. Zkoušky jsou bezpečné, spolehlivé a spravedlivé

Zkoušky Cambridge English může skládat každý bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, etnika či mateřského jazyka. Všechna zkoušková centra podléhají přísným kvalitativním a bezpečnostním nárokům a dodržování předepsaných pravidel je průběžně monitorováno a kontrolováno.

Dotazy na ha.svo@seznam.cz