Fakultní škola

Naše škola se jako první v jihočeském kraji může od čtvrtka 23. října 2014 pochlubit titulem fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Partnerství obou škol potvrdili svými podpisy na českobudějovické radnici děkan fakulty a ředitel Obchodní akademie za účasti téměř 70 studentů zmíněných škol.
Aktivně se účastníme fakultního projektu Vysokoškolákem nanečisto. V rámci akce navštěvují žáci naší školy fakultu. Zde jsou provázeni současnými studenty, vyplňují zábavné kvízy, účastní se soutěží, jsou seznámeni s univerzitní knihovnou.

Zaměstnanci z Katedry řízení jsou členy poroty fiktivního konkurzu na naší škole.

Zástupce fakulty se účastní veletrhu fiktivních firem na naší škole.

Zástupce fakulty se účastní slavnostního předání maturitních vysvědčení.

Vedení naší školy se účastní slavnostní promoce Ekonomické fakulty v Zámecké jízdárně zámku Český Krumlov.

Zaměstnanci fakulty organizují pro naše zaměstnance kulturní program v Českých Budějovicích.

V rámci projektu týkající se jazykové výuky spolupráce zahrnuje:

  • účast studentů OA a JŠ Písek na jazykové výuce na spolupracující VŠ – 2x ročně,
  • poskytnutí materiálů na jazykovou výuku, které na spolupracující VŠ vznikly s dotační podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – jednorázově,
  • poskytnutí ukázkových vstupních testů, které musejí studenti spolupracující VŠ splnit pro zařazení do některých povinně volitelných předmětů.

Našeho partnera reprezentujeme na všech oficiálních akcích školy, nastálo má fakulta na naší chodbě jednu z nástěnek.