BAKALÁŘI

Informace pro rodiče a studenty

Zde naleznete informace o:

 • prospěchu
 • docházce
 • evidovaných osobních údajích
 • rozvrhu
 • změnách a dalších věcech souvisejících se studiem
 • možnosti omlouvat nepřítomnost žáka (po dohodě s třídním učitelem)

Přístup do této části webu je chráněn – bude nutné zadat uživatelské jméno a heslo

        

Rodiče a žáci získají přístupové údaje zpravidla na počátku studia, případně na počátku školního roku. Heslo je možné si změnit po vstupu, pokud má uživatel v evidenci vyplněn funkční email. V nepříjemném případě ztráty či zapomenutí hesla, uživatelského jména a emailové adresy je možné požádat správce nebo třídního učitele.
Do tohoto systému mají též přístup učitelé.