Sdružení rodičů a přátel OA

spolek zapsaný ve veřejném  rejstříku KS v Českých Budějovicích, sp. zn. L 3330
IČO: 26543923
Adresa: Čelakovského 200, 397 01 Písek
Zastoupen: Mgr. Kateřinou Wagnerovou, předsedou spolku

Předseda spolku:
Mgr. Kateřina Wagnerová, email: wagnerova@oa-pisek.cz

Členové spolku:

  • Mgr. Jitka Bočková
  • Ing. Věra Prokopová
  • Ing. Jaroslav Fořt
  • Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.