Výchovný poradce

Máte problémy? Obraťte se na výchovného poradce!

Výchovný poradce: Mgr. Zuzana Dovínová

Místo a čas: kabinet 02 JAZ, denně o přestávkách
E-mail: dovinova@oa-pisek.cz 
Informační nástěnky (včetně drog. problematiky jsou umístěny na chodbě školy, naproti kabinetu MAT)

Nejčastější problémy

 • Problémy ve škole: docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli, ukončení nebo přerušení studia apod.
 • Osobní problémy: vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, partnery, nemoci, závislosti, trestná činnost apod.
 • Vysoké školy a zaměstnání: výběr vysoké školy a podání přihlášek, rady při výběru zaměstnání a žádosti o přijetí do zaměstnání.

Podmínky jednání

 • přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři, ne jako žák za učitelem
 • vyslechnu Vaše problémy a zaručuji mlčenlivost
 • budu jednat ve Vašem zájmu a s Vaším souhlasem
 • mohu Vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, právník, sociální pracovník, soud, policie aj.)
 • problémy za Vás nevyřeším, pouze navrhnu možná řešení

Přihlášky na VŠ

 • třídní učitel nebo výchovný poradce vytiskne celé třídě na počátku února vyplněný formulář
 • zájemci o studium na školách kde je třeba dříve si požádají individuálně
 • studenti si vytvoří potřebný počet kopií a nechají si je ve škole potvrdit