AKTUALITY

Srdíčkové dny

 6.12.2023

OA Písek jako každý rok pomáhá se sbírkou SRDÍČKOVÉ DNY pro obecně prospěšnou společnost ŽIVOT DĚTEM.
Srdíčkové dny už dneska široká veřejnost dobře zná jako veřejnou sbírku na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi.

Mikuláš

 6.12.2023

I letos zavítal na naši školu Mikuláš s nebeskou jízdou a černými odpadlíky. Dobré skutky byly opět odměněny, v ostatních případech byli nuceni konat čerti. Vše ostatní se odehrálo v pokojném duchu. Výzva k nástupu do pekla zazněla pouze u nenapravených hříšníků, provinilci ale ochotně spolupracovali. Pro uklidnění některého ze žáků nemusel být volán žádný z rodičů.

FOTOGALERIE

Na škole se vyučují předměty: ekonomika, daně, účetnictví, účetnictví na počítači, písemná a elektronická komunikace a obchodní korespondence, informační technologie, statistika, ekonomická cvičení, hospodářský zeměpis, angličtina, němčina, společenská kultura, občanská nauka, dějepis, právo, základy společenských věd, tělocvik, matematika, základy přírodních věd.

Během studia absolvují studenti ve 3. ročníku odbornou praxi. V rámci těchto předmětů mají dále možnost získání mezinárodního certifikátu v ekonomice, EBCL, (odkaz) možnost složení státních zkoušek z hospodářské korespondence a psaní na klávesnici, (odkaz) zapojení do fiktivních firem, (odkaz), fiktivních konkurzů (odkaz). Ve 2. ročníku se účastní lyžařského kurzu a ve 3.ročníku cykloturistického kurzu (cyklistika, sjíždění řeky na lodi, pobyt v přírodě, sportovní hry).

KONTAKTY

přejít na kontakty
 

KALENDÁŘ AKCÍ

celý kalendář

JA