PRO STUDENTY A RODIČE

AKTUALITY

Další třída v novém kabátě čeká na svoje obyvatele

 29.3.2021

Milé studentky a milí studenti,

naše kolegyně z provozního úseku, paní Johanka Csizmazia a paní Eva Vlášková, dostaly za úkol vymalovat kmenovou třídu 3.A. Souhlasily - s tím, že si to udělají po svém. Myslím, že se kolegyně trochu utrhly ze řetězu, ale výsledek posuďte sami!

jarní pozdrav

 22.3.2021

Milé studentky a milí studenti,

zdravíme Vás a posíláme krátkou zprávu ze života školy. Čas čekání na Vás využíváme i nadále k úpravám dalších učeben, aby se vám ve Vaší škole líbilo. Nyní probíhají práce v učebnách AJ, NJ, PEK1, kmenové třídě 3.A, do učebny č. 4 byly nakoupeny nové počítače a monitory. Dále pracujeme na přípravě stavebních projektů ( proměna hlavního vjezdu do objektu – realizace letos) a dále sháníme prostředky na velký stavební projekt – realizace nového venkovního hřiště za jídelnou. Vedle toho kolegyně a kolegové administrují nové Erasmy, abyste mohli opět pracovně cestovat, dále soutěže a výzvy, jak jsme zvyklí. Co se týká velkých exkurzí, první bude Řím, jakmile to bude možné, další destinace jsou v pořadníku.

Těšíme se na viděnou

Pavel Sekyrka a Hanka Karolyiová

FOTOGALERIE

Na škole se vyučují předměty: ekonomika, daně, účetnictví, účetnictví na počítači, písemná a elektronická komunikace a obchodní korespondence, informační technologie, statistika, ekonomická cvičení, hospodářský zeměpis, angličtina, němčina, společenská kultura, občanská nauka, dějepis, právo, základy společenských věd, tělocvik, matematika, základy přírodních věd.

Během studia absolvují studenti ve 3. ročníku odbornou praxi. V rámci těchto předmětů mají dále možnost získání mezinárodního certifikátu v ekonomice, EBCL, (odkaz) možnost složení státních zkoušek z hospodářské korespondence a psaní na klávesnici, (odkaz) zapojení do fiktivních firem, (odkaz), fiktivních konkurzů (odkaz). Ve 2. ročníku se účastní lyžařského kurzu a ve 3.ročníku cykloturistického kurzu (cyklistika, sjíždění řeky na lodi, pobyt v přírodě, sportovní hry).

KONTAKTY

přejít na kontakty
 

KALENDÁŘ AKCÍ

celý kalendář