AKTUALITY

Evropská unie a mladí lidé – možnosti studia a práce v zahraničí

 24.11.2023

S tímto tématem nás seznámila PhDr. Kateřina Marková, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii. Spolu s ní dorazil do naší školy Ing. Libor Šimánek, který pracuje jako poradce služby EURES. Úřad práce České republiky (ÚP ČR) se po připojení České republiky k EU (2004) stal součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Dozvěděli jsme se více informací o možnostech studia, výjezdech do zahraničí, stážích, institucích EU a dobrovolnických programech. Získali jsme ucelený přehled možností vyjet do zahraničí. Mnohé z nás zaujala možnost sezónních brigád, několikaměsíčních pobytů v zahraničí nebo au-pair. Více informací najdeme na: https://www.uradprace.cz/eures.

Ekonomický tým Junior 2023 celostátní kolo

 24.11.2023

Ve středu a ve čtvrtek jsme se účastnili celostátního kola soutěže Ekonomický tým Junior v Kolíně. Soutěže se účastnilo 14 týmů za každý kraj + tým hostitelské školy. Soutěžilo se ve 3 disciplínách. V testu jsme se umístili na 4. místě, v prezentaci na 6. místě a v projektu na 9. místě. Celkově jsme se umístili na 9. místě, přičemž od 4. místa nás dělilo jen 8 bodů. Jakkoliv je samotná účast v celostátním kole úspěchem, pokud bychom příští rok opět postoupili do celostátního kola, zamakáme na sobě ještě o něco více

FOTOGALERIE

Na škole se vyučují předměty: ekonomika, daně, účetnictví, účetnictví na počítači, písemná a elektronická komunikace a obchodní korespondence, informační technologie, statistika, ekonomická cvičení, hospodářský zeměpis, angličtina, němčina, společenská kultura, občanská nauka, dějepis, právo, základy společenských věd, tělocvik, matematika, základy přírodních věd.

Během studia absolvují studenti ve 3. ročníku odbornou praxi. V rámci těchto předmětů mají dále možnost získání mezinárodního certifikátu v ekonomice, EBCL, (odkaz) možnost složení státních zkoušek z hospodářské korespondence a psaní na klávesnici, (odkaz) zapojení do fiktivních firem, (odkaz), fiktivních konkurzů (odkaz). Ve 2. ročníku se účastní lyžařského kurzu a ve 3.ročníku cykloturistického kurzu (cyklistika, sjíždění řeky na lodi, pobyt v přírodě, sportovní hry).

KONTAKTY

přejít na kontakty
 

KALENDÁŘ AKCÍ

celý kalendář

JA