PRO STUDENTY A RODIČE

AKTUALITY

Návštěva senátora Tomáše Fialy a starostů přemyslovských měst

 22.9.2021

V pátek navštívil naši školu senátor Poslanecké sněmovny České republiky, MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, který je zároveň známým ředitelem Nemocnice Strakonice. Pan senátor projevil zájem prohlédnout si prostory oceněné školy PRESTA, dalším bodem zájmu byla plánovaná vize dalšího rozvoje školy. Škole vyjádřil v plánech a investičních akcích podporu, jelikož právě do škol má být investováno. Na závěr si pan senátor vyslechl z úst ředitele školy pozvání do budoucna k významným akcím školy.

V ten samý den jsme byli poctěni též delegací starostů a radních královských přemyslovských měst, kteří se účastnili v Písku společných oslav. Na popud organizátora přemyslovských dnů, ředitele JR Galerie, pana Jiřího Reiniše, byla vzácným hostům nabídnuta prohlídka školy a prostor.

 

1. místo a titul Presta

 12.9.2021

Dne 9. 9. 2021 jsme na slavnostním setkání v Českých Budějovicích převzali z rukou hejtmana Martina Kuby za naši půdní vestavbu hlavní cenu. Odborná porota složená z 11 zástupců Českého svazu inženýrů, České komory autorizovaných inženýru a techniků, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeského kraje se rozhodla udělit v soutěži naší půdní vestavbě a nádvoří 1. místo a titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Držme si dál palce, potřebujeme s podporou zřizovatele dokončit stavební záměry, které výrazně přispějí k rozvoji obou středních škol, jenž v areálu sídlí.

 

 

FOTOGALERIE

Na škole se vyučují předměty: ekonomika, daně, účetnictví, účetnictví na počítači, písemná a elektronická komunikace a obchodní korespondence, informační technologie, statistika, ekonomická cvičení, hospodářský zeměpis, angličtina, němčina, společenská kultura, občanská nauka, dějepis, právo, základy společenských věd, tělocvik, matematika, základy přírodních věd.

Během studia absolvují studenti ve 3. ročníku odbornou praxi. V rámci těchto předmětů mají dále možnost získání mezinárodního certifikátu v ekonomice, EBCL, (odkaz) možnost složení státních zkoušek z hospodářské korespondence a psaní na klávesnici, (odkaz) zapojení do fiktivních firem, (odkaz), fiktivních konkurzů (odkaz). Ve 2. ročníku se účastní lyžařského kurzu a ve 3.ročníku cykloturistického kurzu (cyklistika, sjíždění řeky na lodi, pobyt v přírodě, sportovní hry).

KONTAKTY

přejít na kontakty
 

KALENDÁŘ AKCÍ

celý kalendář