Studium

Denní studium: čtyřletý obor 63-41-M/02 Obchodní akademie zakončený maturitní zkouškou.

Náplň studia

Odborné vyučovací předměty:

 • ekonomika
 • daně
 • účetnictví
 • účetnictví na počítači
 • písemná a elektronická komunikace a obchodní korespondence
 • informační technologie
 • statistika
 • ekonomická cvičení
 • hospodářský zeměpis

Během studia absolvují studenti ve 3. ročníku odbornou praxi. V rámci těchto předmětů mají dále možnost získání mezinárodního certifikátu v ekonomice, EBCL, možnost složení státních zkoušek z hospodářské korespondence a psaní na klávesnici, zapojení do fiktivních firem, fiktivních konkurzů.

Jazyky:

 • angličtina
 • němčina

Jazyky jsou na naší škole vedle odborných předmětů prioritou. Nabízíme možnost složení mezinárodních cambridgeských zkoušek v angličtině a mezinárodních jazykových zkoušek v němčině. Součástí výuky jsou dobrovolné pracovní výjezdy žáků do hostitelských zemí v rámci projektu Erasmus. Studenti se v případě zájmu účastní vícedenních zahraničních exkurzí, které se konají každý rok.

Společenské vědy:

 • společenská kultura
 • občanská nauka
 • dějepis
 • právo
 • základy společenských věd

V rámci předmětu pořádány projekty, domácí a zahraniční exkurze, besedy se zajímavými lidmi z veřejného života

Matematika a základy přírodních věd:

Předmět matematika je zaměřen na aplikaci v ekonomických činnostech, základy přírodních věd obsahují elementární poznatky z fyziky, chemie, biologie a ekologie

Sport:

V rámci hodin tělocviku podporujeme většinu letních i zimních sportů. Žáci se účastní sportovních soutěží. Ve 2. ročníku se účastní lyžařského kurzu a ve 3.ročníku cykloturistického kurzu (cyklistika, sjíždění řeky na lodi, pobyt v přírodě, sportovní hry).

Uplatnění absolventů

Absolvent Obchodní akademie Písek je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným odborným vzděláním nutným pro výkon těchto povolání:

 • ekonom
 • účetní
 • finanční referent
 • obchodní zástupce
 • referent ve státní správě
 • bankovní pracovník
 • pojišťovací agent
 • pracovník v cestovním ruchu

Absolvent Obchodní akademie Písek je kromě toho připraven:

 • rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
 • na studium na vysoké škole