Pedagogové a zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Pavel Sekyrka Th.D.

Mgr. Pavel Sekyrka Th.D.

ředitel
tel: 382 214 887
sekyrka@oa-pisek.cz
apr: Základy společenských věd, Německý jazyk, Etika, Pedagogika volného času, Náboženství

portfolio:

 • člen Rady Asociace obchodních akademií České republiky za Jihočeský kraj
 • člen Krajské rady Unie školských asociací CZESHA
 • člen České křesťanské akademie
 • člen Amnesty International
 • spoluautor sborníku Josef Jiran, kněz a voják Kristův (Jan Adámek, Zdeňka Machartová-Folková, Pavel Sekyrka 2002)
 • autor a úspěšný řešitel projektu Zmizelí sousedé na Strakonicku

 • autor sborníku Zmizelí a nalezení (Pavel Sekyrka a kol. 2009)
 • autor a koordinátor projektu Bolestné kameny
 • koordinátor expedice do Izraele
 • koordinátor exkurzí do Německa, Rakouska, Polska, Itálie, Nizozemí, Francie, U.S.A.
 • koordinátor volnočasových aktivit
 • člen výboru SRPOA
 • autor románů Bez soudu (Brána, 2015), Nedosáhneš na dno (Brána 2017), autor detektivky Ve spárech Afrodity (MOBA 2023)
 • medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za dlouhodobé vynikající pedagogické výsledky

Ing. Hana Karolyiová

Ing. Hana Karolyiová

zástupce ředitele
tel: 382 214 887
karolyiova@oa-pisek.cz
apr: Technika administrativy, Hospodářská korespondence, Těsnopis, Ekonomické předměty

portfolio:

 • koordinátor soutěže MD Dal
 • koordinátor školní vzdělávacího programu (ŠVP)
 • koordinátor školního akčního plánu (ŠAP)

Ing. Josef Kostohryz

Ing. Josef Kostohryz

emeritní zástupce školy
tel: 382 214 887
kostohryz@oa-pisek.cz
apr: Ekonomické předměty

portfolio:

 • koordinátor spolupráce s VŠE Praha
 • člen Rady pro uznání vzdělání v rámci certifikace účetních
 • externí posuzovatel bakalářských a diplomových prací pro VŠTE České Budějovice
 • medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za dlouhodobé vynikající pedagogické výsledky
 • plaketa studentů školy za celoživotní práci ve školství
 • předseda ZO Český svaz včelařů Písek


Pedagogové

Mgr. Šárka Havelková

Mgr. Šárka Havelková

učitel interní
tel: 382 214 887
havelkova@oa-pisek.cz
apr: Matematika


Mgr. Martin Chovanec

Mgr. Martin Chovanec

učitel interní
tel: 382 214 887
chovanec@szespisek.cz
apr: Dějepis, Zeměpis

portfolio:

 • předseda předmětové komise za předmět Dějepis a Občanská výchova

Ing. Daniela Fořtová

Ing. Daniela Fořtová

učitel interní, třídní: 1.A
tel: 382 214 887
fortova@oa-pisek.cz
místnost: 16
apr: Ekonomické předměty, Ekonomika, Účetnictví

portfolio:

 • instruktor škol. lyžování
 • koordinátor ISIC karty pro studenty
 • metodik prevence sociálně patologických jevů
 • koordinátor projektů JA CZECH
 • preventivně výchovná péče (drogová problematika)
 • koordinátor projektu Reálné firmy
 • koordinátor volnočasových aktivit

Ing. Zuzana Janouchová

Ing. Zuzana Janouchová

učitel interní
tel: 382 214 887
janouchova@oa-pisek.cz
místnost: 16
apr: Ekonomické předměty

portfolio:

 • členka školské rady
 • koordinátor soutěže Ekonomická olympiáda
 • koordinátor praxí

Ing. Hana Kortusová

učitel interní
tel: 382 214 887
kortusova@oa-pisek.cz
místnost: 08
apr: Technika administrativy, Hospodářská korespondence, Těsnopis, Ekonomické předměty

portfolio:

 • předseda předmětové komise za předmět Písemná a elektronická komunikace
 • koordinátor soutěží a zkoušek v grafických disciplínách
 • správce učebnic

Ing. Věra Prokopová

Ing. Věra Prokopová

učitel interní
tel: 382 214 887
prokopova@oa-pisek.cz
místnost: 16
apr: Ekonomické předměty

portfolio:

 • koordinátor soutěže MD Dal

Mgr. Jitka Bočková

Mgr. Jitka Bočková

učitel interní, třídní: 4.A
tel: 382 214 887
bockova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr: Německý jazyk, Občanská nauka, Tělesná výchova

portfolio:

 • koordinátor projektu Erasmus
 • koordinátor soutěží v předmětu Německý jazyk
 • členka výboru SRPOA

Mgr. Eva Burgerová

Eva Burgerová

učitel interní, třídní: 1.B
tel: 382 214 887
burgerova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr: Německý jazyk, Český jazyk a literatura


Mgr. Zuzana Dovínová

Mgr. Zuzana Dovínová

učitel interní, třídní: 3.A , výchovný poradce
tel: 382 214 887
dovinova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr: Český jazyk a literatura, Německý jazyk

portfolio:

 • předseda předmětové komise za předmět Český jazyk
 • koordinátor olympiád a soutěží za předmět Český jazyk
 • zkušební komisař kurzů Čeština pro cizince
 • koordinátor Studentského parlamentu Obchodní akademie Písek
 • výchovný poradce
 • členka výboru SRPOA

Ing. Jaroslav Fořt

Ing. Jaroslav Fořt

učitel interní, třídní: 2.A
tel: 382 214 887
fort@oa-pisek.cz
místnost: 08
apr: Ekonomické předměty

portfolio:

 • předseda předmětové komise pro ekonomické předměty
 • koordinátor projektu Fiktivní firmy
 • koordinátor veletrhu fiktivních firem
 • koordinátor projektu Fiktivní konkurz
 • koordinátor volnočasových aktivit
 • hospodář a účetní Sdružení rodičů a přátel OA
 • účetní poradce
 • člen školské rady

Mgr. Alena Kopecká

Mgr. Alena Kopecká

učitel interní
tel: 382 214 887
kopecka@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk

portfolio:

 • hlavní koordinátor projektu Erasmuss
 • skupinové mobility AJ
 • předseda předmětové komise za předmět Anglický jazyk
 • člen zkušební komise zkoušek Čeština pro cizince
 • koordinátor charitativních projektů (Adopce na dálku, Likvidace lepry, Světluška)

Ing. Eva Kopřivová

Ing. Eva Kopřivová

učitel interní, třídní: 2.B
tel: 382 214 887
koprivova@oa-pisek.cz
místnost: 08
apr: Ekonomické předměty

portfolio:

 • koordinátor zkoušek EBCL – evropský certifikát v ekonomice
 • koordinátor soutěží v ekonomických disciplínách
 • koordinátor soutěže EKO tým

Mgr. Jaroslava Macháčková

Mgr. Jaroslava Macháčková

učitel interní
tel: 382 214 887
machackova@oa-pisek.cz
místnost: 38
apr: Matematika, Tělesná výchova

portfolio:

 • koordinátor matematických soutěží (Klokan)

Mgr. Radka Pelikánová

Mgr. Radka Pelikánová

učitel interní
tel: 382 214 887
pelikanova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr: Český jazyk a literatura, Německý jazyk

portfolio:

 • koordinátor projektu Erasmus – individuální mobility
 • člen zkušební komise zkoušek Čeština pro cizince
 • knihovník žákovské a pedagogické knihovny

Mgr. Martin Průša

Mgr. Martin Průša

učitel interní
tel: 382 214 887
prusa@oa-pisek.cz
apr: Tělesná výchova


Ing. Petra Stejskalová

učitel interní
tel: 382 214 887
stejskalova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr: Anglický jazyk, Německý jazyk


Mgr. Hana Svobodová

Mgr. Hana Svobodová

učitel interní, třídní: 4.B
tel: 382 214 887
svobodova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr: Anglický jazyk, Český jazyk a literatura

portfolio:

 • vedoucí předmětové sekce za předmět Anglický jazyk
 • koordinátor Cambridgeských zkoušek
 • člen zkušební komise zkoušek Čeština pro cizince
 • koordinátor olympiád a soutěží v předmětu Anglický jazyk
 • koordinátor projektu Erasmus

Mgr. Josef Šácha

Mgr. Josef Šácha

učitel interní
tel: 382 214 887
sacha@oa-pisek.cz
místnost: 17
apr: Tělesná výchova

portfolio:

 • koordinátor tělovýchovných aktivit

Mgr. Ilona Šmelhausová

Mgr. Ilona Šmelhausová

učitel interní
tel: 382 214 887
smelhausova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr: Český jazyk a literatura, Německý jazyk

portfolio:

 • koordinátor státních zkoušek z NEJ
 • koordinátor olympiád a soutěží za předmět Český jazyk a Německý jazyk

Mgr. Kateřina Wagnerová

Mgr. Kateřina Wagnerová

učitel interní, třídní: 3.B
tel: 382 214 887
wagnerova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr: Anglický jazyk, Německý jazyk

portfolio:

 • předsedkyně předmětové komise za předmět Německý jazyk
 • předsedkyně výboru Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie

Jaroslav Wailguny

Jaroslav Wailguny

učitel interní
tel: 382 214 887
wailguny@oa-pisek.cz
místnost: 53
apr: Informační a komunik. technologie, Matematika, Deskriptivní geometrie

portfolio:

 • metodik ICT
 • správce webových stránek
 • správce školního informačního systému BAKALÁŘI
 • správce výukového systému MOODLE

Mgr. Barbora Kahovcová

Mgr. Barbora Kahovcová

učitel interní
tel: 382 214 887
apr: Matematika


JUDr. Jiří Dušek

JUDr. Jiří Dušek

učitel externí
tel: 382 214 887
dusek@oa-pisek.cz
místnost: 18
apr: Právo


Šárka Brabencová

Šárka Brabencová

asistent pedagoga
tel: 382 214 887
brabencova@oa-pisek.cz

Provozní zaměstnanci

Jana Brousilová

účetní a sekretářka
sekretariat@oa-pisek.cz
tel: 382 214 887

Johanna Csizmazia

provoz- úklidový úsek

tel: 382 214 887

Ing. Vlasta Holubářová


ekonom školy
holubarova@oa-pisek.cz
tel: 382 214 887

Václav Klas

školník, požární preventista

tel: 382 214 887

Eva Vlášková

provoz- bufet a kavárna, úklidový úsek, zahradní úsek

tel: 382 214 887