Fiktivní konkurz

Ve středu 10. ledna 2024 proběhl již 15. ročník fiktivního konkurzu na OA Písek.

Tradičně se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku, z nichž ti nejlepší absolvovali přijímací pohovor před komisí odborníků z praxe. V té letos pracovali pod vedením Ing. Karla Coufala z ČSAD Autobusy České Budějovice Mgr. Renáta Nejedlá z Faurecia Seating,

Mgr. Klára Bečvářová z Úřadu práce a Ing. Markéta Kocourková z JČU. Obchodní akademii zastupovali ředitel Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. a Ing. Jaroslav Fořt.

Komise speciálně ocenila Kateřinu Tomsovou, Lucii Janovskou a Denisu Matouškovou, jejichž odměnou bude Den strávený s manažerem ČSAD Autobusy.