Přijmeme nové kolegyně a kolegy

Anglický/Český jazyk nebo Český/Německý jazyk pro SŠ. Jedná se o zástup MD/RD, vedení školy je připraveno v případě oboustranného zájmu spolupráci rozvinout.

Požadavky: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu učitelství anglického/českého jazyka nebo český/německý jazyk pro střední školy, dle Novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Občanskou a morální bezúhonnost. Zdravotní způsobilost. Prokázanou znalost českého jazyka.


Tělesná výchova/Základy přírodních věd (obsahuje základy biologie, chemie a fyziky) – plný úvazek.

Požadavky: Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu tělesná výchova nebo ve studijním programu fyzika, chemie nebo biologie. Aspoň jeden uvedený program musí mít aprobaci pro SŠ, dle Novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Občanskou a morální bezúhonnost. Zdravotní způsobilost. Prokázanou znalost českého jazyka.