Mikuláš

I letos zavítal na naši školu Mikuláš s nebeskou jízdou a černými odpadlíky. Dobré skutky byly opět odměněny, v ostatních případech byli nuceni konat čerti. Vše ostatní se odehrálo v pokojném duchu. Výzva k nástupu do pekla zazněla pouze u nenapravených hříšníků, provinilci ale ochotně spolupracovali. Pro uklidnění některého ze žáků nemusel být volán žádný z rodičů.