Evropská unie a mladí lidé – možnosti studia a práce v zahraničí

S tímto tématem nás seznámila PhDr. Kateřina Marková, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii. Spolu s ní dorazil do naší školy Ing. Libor Šimánek, který pracuje jako poradce služby EURES. Úřad práce České republiky (ÚP ČR) se po připojení České republiky k EU (2004) stal součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. Dozvěděli jsme se více informací o možnostech studia, výjezdech do zahraničí, stážích, institucích EU a dobrovolnických programech. Získali jsme ucelený přehled možností vyjet do zahraničí. Mnohé z nás zaujala možnost sezónních brigád, několikaměsíčních pobytů v zahraničí nebo au-pair. Více informací najdeme na: https://www.uradprace.cz/eures.