„Blázníš? No a!“

Studenti třídy 1. A se setkali s odborníky z organizace Fokus – Písek. Cílem projektu bylo naučit se, jak zvládat obavy a strach, jak se vyrovnávat s krizemi, porozumět a respektovat druhého, znát a uvědomit si zdroje pomoci.

Škola je místem setkávání, kde studenti tráví významnou část dne ve velkém, relativně uzavřeném kolektivu. Doba strávená ve škole přispívá k tomu, aby se dospívající naučili vstupovat do kontaktu s jinými lidmi, navazovat vztahy a získali určité vzdělání a profesní dovednosti 🫶🫶🫶