Složení školské rady na funkční období 2017-2020

za pedagogické pracovníky školy

  • Ing. Hana Karolyiová
  • Ing. Hana Kortusová

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

  • Markéta Hrubá
  • Bc. Lucie Zelenková

za zřizovatele školy 

  • Ing. Marie Cibulková
  • Ing. Petr Kalina