Our Earth, Our Home

Ekologický projekt, zabývající se ochranou životního prostředí, problematikou čisté energie, fotovoltaiky, zalesňováním a veškerými aktivitami, kterými můžeme zlepšit naši planetu a zajistit kvalitní život pro další generace.

Koordinátor: Irská republika

Zúčastněné země: ČR, Itálie, Polsko, Rumunsko, Turecko