zaměstnanci

zaměstnanci foto poznámka

Jana Brousilová
účetní a sekretářka
sekretariat@oa-pisek.cz
tel: 382 214 887

 

Johanna Csizmazia
provoz

tel: 382 214 887

úklidový úsek  

Ing. Vlasta Holubářová
ekonom školy
holubarova@oa-pisek.cz
tel: 382 214 887

 

Václav Klas
školník

tel: 382 214 887

požární preventista  

Eva Vlášková
provoz

tel: 382 214 887

bufet a kavárna - úklidový úsek - zahradní úsek  

pedagogové

učitel, mail, zařazení aprobace vyučuje foto portfolio
Mgr. Pavel Sekyrka Th.D.

ředitel
tel: 382 214 887
sekyrka@oa-pisek.cz
apr:: Základy společenských věd, Německý jazyk, Etika, Pedagogika volného času, Náboženství

 • člen Rady Asociace obchodních akademií České republiky za Jihočeský kraj
 • člen Krajské rady Unie školských asociací CZESHA
 • člen České křesťanské akademie
 • člen Amnesty International
 • spoluautor sborníku Josef Jiran, kněz a voják Kristův (Jan Adámek, Zdeňka Machartová-Folková, Pavel Sekyrka 2002)
 • autor a úspěšný řešitel projektu Zmizelí sousedé na Strakonicku
 • autor sborníku Zmizelí a nalezení (Pavel Sekyrka a kol. 2009)
 • autor a koordinátor projektu Bolestné kameny
 • koordinátor expedice do Izraele
 • koordinátor exkurzí do Německa, Rakouska, Polska, Itálie, Nizozemí, Francie, U.S.A.
 • koordinátor volnočasových aktivit
 • člen výboru SRPOA
 • držitel Medaile I. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství
 • autor románů Bez soudu (Brána, 2015), Nedosáhneš na dno (Brána 2017), autor detektivky Ve spárech Afrodity (MOBA 2023)
 
Ing. Hana Karolyiová

zástupce ředitele
tel: 382 214 887
karolyiova@oa-pisek.cz
apr:: Technika administrativy, Hospodářská korespondence, Těsnopis, Anglický jazyk, Ekonomické předměty

 • koordinátor soutěže MD Dal
 • koordinátor školní vzdělávacího programu (ŠVP)
 • koordinátor školního akčního plánu (ŠAP)
 
Ing. Josef Kostohryz

emeritní zástupce školy
tel: 382 214 887
kostohryz@oa-pisek.cz
apr:: Ekonomické předměty

 • koordinátor spolupráce s VŠE Praha
 • člen Rady pro uznání vzdělání v rámci certifikace účetních
 • externí posuzovatel bakalářských a diplomových prací pro VŠTE České Budějovice
 • medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za dlouhodobé vynikající pedagogické výsledky
 • plaketa studentů školy za celoživotní práci ve školství
 • předseda ZO Český svaz včelařů Písek
 
Mgr. Šárka Havelková

učitel interní
tel: 382 214 887
havelkova@oa-pisek.cz
apr:: Matematika

   
Mgr. Martin Chovanec

učitel interní
tel: 382 214 887
chovanec@szespisek.cz
apr:: Dějepis, Zeměpis

 • předseda předmětové komise za předmět Dějepis a Občanská výchova
 
Ing. Daniela Fořtová

učitel interní, třídní: 1.A
tel: 382 214 887
fortova@oa-pisek.cz
místnost: 16
apr:: Ekonomické předměty, Ekonomika, Účetnictví

 • instruktor škol. lyžování
 • koordinátor ISIC karty pro studenty
 • metodik prevence sociálně patologických jevů
 • koordinátor projektů JA CZECH
 • preventivně výchovná péče (drogová problematika)
 • koordinátor projektu Reálné firmy
 • koordinátor volnočasových aktivit
 
Ing. Zuzana Janouchová

učitel interní
tel: 382 214 887
janouchova@oa-pisek.cz
místnost: 16
apr:: Ekonomické předměty

 • členka školské rady
 • koordinátor soutěže Ekonomická olympiáda
 • koordinátor praxí
 
Ing. Hana Kortusová

učitel interní
tel: 382 214 887
kortusova@oa-pisek.cz
místnost: 08
apr:: Technika administrativy, Hospodářská korespondence, Těsnopis, Ekonomické předměty

 • předseda předmětové komise za předmět Písemná a elektronická komunikace
 • koordinátor soutěží a zkoušek v grafických disciplínách
 • správce učebnic
 
Ing. Věra Prokopová

učitel interní
tel: 382 214 887
prokopova@oa-pisek.cz
místnost: 16
apr:: Ekonomické předměty

 • lektor kurzů pro ICT Technologický park
 • koordinátor soutěže MD Dal
 
Mgr. Jitka Bočková

učitel interní, třídní: 4.A
tel: 382 214 887
bockova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr:: Německý jazyk, Občanská nauka, Tělesná výchova

 • koordinátor projektu Erasmus
 • koordinátor soutěží v předmětu Německý jazyk
 • členka výboru SRPOA
 
Eva Burgerová

učitel interní, třídní: 1.B
tel: 382 214 887
burgerova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr:: Německý jazyk, Český jazyk a literatura

   
Mgr. Zuzana Dovínová

učitel interní, třídní: 3.A , výchovný poradce
tel: 382 214 887
dovinova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr:: Český jazyk a literatura, Německý jazyk

 • předseda předmětové komise za předmět Český jazyk
 • koordinátor olympiád a soutěží za předmět Český jazyk
 • zkušební komisař kurzů Čeština pro cizince
 • koordinátor Studentského parlamentu Obchodní akademie Písek
 • výchovný poradce
 • členka výboru SRPOA
 
Ing. Jaroslav Fořt

učitel interní, třídní: 2.A
tel: 382 214 887
fort@oa-pisek.cz
místnost: 08
apr:: Ekonomické předměty

 • předseda předmětové komise pro ekonomické předměty
 • koordinátor projektu Fiktivní firmy
 • koordinátor veletrhu fiktivních firem
 • koordinátor projektu Fiktivní konkurz
 • koordinátor volnočasových aktivit
 • hospodář a účetní Sdružení rodičů a přátel OA
 • účetní poradce
 • člen školské rady
 
Mgr. Alena Kopecká

učitel interní
tel: 382 214 887
kopecka@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr:: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk

 • hlavní koordinátor projektu Erasmuss
 • skupinové mobility AJ
 • předseda předmětové komise za předmět Anglický jazyk
 • člen zkušební komise zkoušek Čeština pro cizince
 • koordinátor charitativních projektů (Adopce na dálku, Likvidace lepry, Světluška)
 
Ing. Eva Kopřivová

učitel interní, třídní: 2.B
tel: 382 214 887
koprivova@oa-pisek.cz
místnost: 08
apr:: Ekonomické předměty

 • koordinátor zkoušek EBCL – evropský certifikát v ekonomice
 • koordinátor soutěží v ekonomických disciplínách
 • koordinátor soutěže EKO tým
 
Mgr. Jaroslava Macháčková

učitel interní
tel: 382 214 887
machackova@oa-pisek.cz
místnost: 38
apr:: Matematika, Tělesná výchova

 • koordinátor matematických soutěží (Klokan)
 
Mgr. Radka Pelikánová

učitel interní
tel: 382 214 887
pelikanova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr:: Český jazyk a literatura, Německý jazyk

 • koordinátor projektu Erasmus – individuální mobility
 • člen zkušební komise zkoušek Čeština pro cizince
 • knihovník žádovské a pedagogické knihovy
 
Mgr. Martin Průša

učitel interní
tel: 382 214 887
prusa@oa-pisek.cz
apr:: Tělesná výchova

   
Ing. Petra Stejskalová

učitel interní
tel: 382 214 887
stejskalova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr:: Anglický jazyk, Německý jazyk

   
Mgr. Hana Svobodová

učitel interní, třídní: 4.B
tel: 382 214 887
svobodova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr:: Anglický jazyk, Český jazyk a literatura

 • vedoucí předmětové sekce za předmět Anglický jazyk
 • koordinátor Cambridgeských zkoušek
 • člen zkušební komise zkoušek Čeština pro cizince
 • koordinátor olympiád a soutěží v předmětu Anglický jazyk
 • koordinátor projektu Erasmus
 
Mgr. Josef Šácha

učitel interní
tel: 382 214 887
sacha@oa-pisek.cz
místnost: 17
apr:: Tělesná výchova

 • koordinátor tělovýchovných aktivit
 
Mgr. Ilona Šmelhausová

učitel interní
tel: 382 214 887
smelhausova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr:: Český jazyk a literatura, Německý jazyk

 • koordinátor státních zkoušek z NEJ
 • koordinátor olympiád a soutěží za předmět Český jazyk a Německý jazyk
 
Mgr. Kateřina Wagnerová

učitel interní, třídní: 3.B
tel: 382 214 887
wagnerova@oa-pisek.cz
místnost: 02
apr:: Anglický jazyk, Německý jazyk

 • předsedkyně předmětové komise za předmět Německý jazyk
 • předsedkyně výboru Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie
 
Jaroslav Wailguny

učitel interní
tel: 382 214 887
wailguny@oa-pisek.cz
místnost: 53
apr:: Informační a komunik. technologie, Matematika, Deskriptivní geometrie

 • metodik ICT
 • správce webových stránek
 • správce školního informačního systému BAKALÁŘI
 • správce výukového systému MOODLE
 
JUDr. Jiří Dušek

učitel externí
tel: 382 214 887
dusek@oa-pisek.cz
místnost: 18
apr:: Právo

   
Šárka Brabencová

asistent pedagoga
tel: 382 214 887
brabencova@oa-pisek.cz