Úspěšná reprezentaace školy v krajské soutěži v grafických předmětech

17.4.2017

Hana Kortusová