Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolvent Obchodní akademie Písek je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným odborným vzděláním nutným pro výkon těchto povolání:

  • ekonom
  • účetní
  • finanční referent
  • obchodní zástupce
  • referent ve státní správě
  • bankovní pracovník
  • pojišťovací agent
  • pracovník v cestovním ruchu

Absolvent Obchodní akademie Písek je kromě toho připraven

  • rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity
  • na studium na vysoké škole