BAKALÁŘI – Informace pro rodiče a studenty

Zde mohou žáci Obchodní akademie a jejich rodiče získat informace o prospěchu, docházce, evidovaných osobních údajích, rozvrhu, změnách a dalších věcech souvisejících se studiem.
Rodiče mohou omlouvat nepřítomnost žáka (po dohodě s třídním učitelem).
Přístup do této části webu je chráněn - bude nutné zadat uživatelské jméno a heslo

                        VSTOUPIT
  stránky jsou na adrese https://oa-pisek.bakalari.cz:447/bakaweb

Rodiče a žáci získají přístupové údaje zpravidla na počátku studia, případně na počátku školního roku. Heslo je možné si změnit po vstupu, pokud má uživatel v evidenci vyplněn funkční email. V nepříjemném případě ztráty či zapomenutí hesla, uživatelského jména a emailové adresy je možné požádat správce nebo třídního učitele.
Do tohoto systému mají též přístup učitelé.