AKTUALITY

Účetní derby - školní kolo

 20.10.2021

Dne 11. 10. 2021 se studenti třetích ročníků účastnili školního kola Účetní derby. Na prvním místě se shodným počtem bodů se umístili Tomáš Koutenský a Nella Švecová ze třídy 3. A. a budou nás 20. 10. 2021 reprezentovat v krajském kole této soutěže. Držme jim palce!

Návštěva hejtmana Martina Kuby na naší škole

 19.10.2021

Dne 19.10. 2021 navštívil naši školu se svým týmem hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba. Cílem návštěvy bylo seznámení se se stavbou, která získala letošní rok titul PRESTA (prestižní stavba jižních Čech). Dalším bodem programu bylo seznámení se se záměrem dalších investic do objektu a posouzení možností zřizovatele. Pana hejtmana zaujalo řešení parkoviště a hřiště v západním traktu školy, realizaci obojí potřebují obě školy již dlouhá léta, a slíbil, že se bude problémem zabývat. Sám pan hejtman není na škole nováčkem. V roli ministra průmyslu a obchodu České republiky přijal dvakrát pozvání na naši školu, aby pobesedoval se studenty. Dnešní plodné setkání spojené s  příslibem pana hejtmana je opět dobrou zprávou ze strany našeho zřizovatele jak pro studenty obou škol, tak  pro všechny zaměstnance.

EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2021 – krajské kolo

 19.10.2021

14. října 2021 proběhlo na naší škole krajské kolo soutěže Ekonomický tým. Zúčastnilo se 10 týmů

ze 6 škol našeho kraje s těmito výsledky:

  1. místo   OA České Budějovice tým 1 (postupuje do finále)
  2. ísto   OA České Budějovice tým 2
  3. místo   OA Tábor tým 1

Děkujeme za účast a nejlepším týmům blahopřejeme.

Maturitní ples 4.A

 13.10.2021

Třída 4.A Vás zve na maturitní ples.

Fiktivní firmy na startu

 13.10.2021

Ve fiktivních firmách pracují studenti druhého ročníku. V tomto školním roce v rámci našich dvou tradičních firem začaly pracovat 4 divize:

  • Mundo Marino – produkty s mořskou solí
  • Papery – papírnictví
  • Owlee – prodej triček
  • E-Caffe – kavárna

Erasmus+

 11.10.2021

Ve dnech 3. – 8. října proběhla na naší škole první postcovidová akce Erasmu +. Hostili jsme 20 studentů a 11 učitelů z Irska, Itálie, Polska, Rumunska a Turecka v rámci projektu Our Earth, our home. Žáci i učitelé se aktivně zapojili do zajímavých workshopů v oblasti energetiky, solární energie, navštívili FJFI, kde vyslechli zajímavou přednášku, po které následovala praktická ukázka práce na Tokamaku. Zároveň se všichni podívali na naše historicky a kulturně významná místa odnáší si nejen hezké zážitky, ale i nová přátelství do svých domovů.

Sportovní kurz 2021

 7.10.2021

V týdnu od 13. do 17. 9. 2021 probíhal sportovní kurz v Nové Peci. Ubytováni jsme byli v překrásné přírodě Národního parku Šumava a užívali si klid, který nabízí. Společně jsme podnikli cyklistický výlet na Stožec a Stožeckou Kapli a našlapali ten den více jak 50 km na kole. Na jeden den jsme vyměnili dopravní prostředky a vyzkoušeli si kanoistiku. Další den nechyběl ani klasický orientační běh a střelba ze vzduchovky. Poslední den jsme opět nasedli na kola a společně zajeli do Horní Plané do cukrárny a odměnili se za úspěšně zvládnutý výlet. Počasí nám přálo až do našeho odjezdu, kdy se začalo kazit. Sportovní kurz proběhl bez komplikací a studentům i pověřeným kantorům za to patří poděkování.

Návštěva senátora Tomáše Fialy a starostů přemyslovských měst

 22.9.2021

V pátek navštívil naši školu senátor Poslanecké sněmovny České republiky, MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, který je zároveň známým ředitelem Nemocnice Strakonice. Pan senátor projevil zájem prohlédnout si prostory oceněné školy PRESTA, dalším bodem zájmu byla plánovaná vize dalšího rozvoje školy. Škole vyjádřil v plánech a investičních akcích podporu, jelikož právě do škol má být investováno. Na závěr si pan senátor vyslechl z úst ředitele školy pozvání do budoucna k významným akcím školy.

V ten samý den jsme byli poctěni též delegací starostů a radních královských přemyslovských měst, kteří se účastnili v Písku společných oslav. Na popud organizátora přemyslovských dnů, ředitele JR Galerie, pana Jiřího Reiniše, byla vzácným hostům nabídnuta prohlídka školy a prostor.

 

1. místo a titul Presta

 12.9.2021

Dne 9. 9. 2021 jsme na slavnostním setkání v Českých Budějovicích převzali z rukou hejtmana Martina Kuby za naši půdní vestavbu hlavní cenu. Odborná porota složená z 11 zástupců Českého svazu inženýrů, České komory autorizovaných inženýru a techniků, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeského kraje se rozhodla udělit v soutěži naší půdní vestavbě a nádvoří 1. místo a titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Držme si dál palce, potřebujeme s podporou zřizovatele dokončit stavební záměry, které výrazně přispějí k rozvoji obou středních škol, jenž v areálu sídlí.

 

 

Již jsme zadaptovaní

 9.9.2021

Obavy se rychle rozplynuly a očekávání se naplnila.

Začátkem září jsme se zúčastnili dvoudenního adaptačního kurzu ve Vrbně u Blatné. Někteří z nás možná odjížděli s obavami, zda dobře zapadnou do kolektivu a zda se nám podaří vytvořit dobrý kolektiv. Díky různým aktivitám jsme se blíže poznali, museli jsme spolu komunikovat, diskutovat, překonávat různé překážky, dělat kompromisy a respektovat jeden druhého. Díky těmto aktivitám můžeme říci, že obavy jsou pryč, že jsme si padli do oka a že si ty čtyři roky na OA jako třídy užijeme J.

Vaši prváci – 1. A + 1. B