AKTUALITY

V BASKETU VÁLÍME

 18.11.2021

V okresním kole v Basketbalu středních škol, které se konalo 16. 11. v Písku naše dívky vyhrály pohár za první místo.

Tým tvořily dívky napříč všemi ročníky, předvedly týmovou hru s parádními výkony.

#HolkyDěkujem

Blahopřejeme!

Všem organizátorům, pořadatelům i zúčastněným děkujeme.

Fiktivní firmy mají bronz z prvního letošního veletrhu

 16.11.2021

Na první letošní veletrh fiktivních firem se poctivě připravovali všechny naše firmy tj.:

  • Progress, s. r. o., Písek  – divize Mundo Marino
  • Progress, s. r. o., Písek  – divize Papery
  • Progress life, s. r. o., Písek  – divize Owlee
  • Progress life, s. r. o., Písek  – divize E-Caffe

Zdravotní situace v našem týmu bohužel neumožnila, abychom do Příbrami (10. 11.) odjeli. Částečně jsme se zúčastnili alespoň soutěží na dálku. Divize Papery získala 3. místo za firemní slogan a logo.

Všem zaměstnancům díky – dobrá práce!

Jaroslav Fořt

majitel fiktivních firem

Na naší škole vznikne pěvecký soubor

 16.11.2021

Právě jsme dokončili jednání o podobě pěveckého souboru na naší škole a mám z toho výborný pocit. Budoucí sbormistr našeho souboru pan Miroslav Kropáček se představí škole na naší tradiční vánoční akademii. Ta začíná „pod taktovkou“ 1. ročníků v úterý 21. prosince od 10:00 v kostele Narození Panny Marie. A od ledna začneme z řad zájemců našich studentů a zaměstnanců sestavovat těleso.

Den otevřených dveří

 15.11.2021

Jsme rádi, že jste si přišli Den otevřených dveří s námi užít a že vás bylo celý den zase takové množstvíJ. Bylo to s vámi fajn. Kdo to nestihl, budeme mít Den otevřených dveří ještě v sobotu 22. ledna a na požádání vám uděláme individuální prohlídku kdykoliv!

VYSOKOŠKOLÁKEM NA NEČISTO

 11.11.2021

Dne 9. listopadu jsme byli my, žáci čtvrtého ročníku, na exkurzi v Českých Budějovicích na ekonomické fakultě Jihočeské univerzitě.

V 10 hodin jsme vyrazili autobusem od sportovní haly Elim spolu s našimi profesory panem Fořtem a paní Macháčkovou.

Ihned po příjezdu na univerzitu jsme byli mile přivítáni paní děkankou Dagmar Škodovou Parmovou. Poté jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna ze skupin šla na exkurzi do akademické knihovny a druhou čekala soutěž „stezka osobností“ a „bioekonomická stezka“ na děkanátu ekonomické fakulty.

Když se obě skupiny vystřídaly, čekal nás oběd v pavilonu učeben F3. Po obědě jsme pokračovali v týmových hrách. Došlo i na vyhlášení tří nejlepších týmů a ty byly po zásluze odměněny.

Myslím, že mluvím za všechny své spolužáky, když řeknu, že jsme si den na JU užili. Nejeden z nás naprosto podlehl kouzlu Jihočeské univerzity a myslím, že to nebylo naposled, co se tam někdo z nás podíval. Možná tam od příštího roku někdo z nás nastoupí. Kdo ví.

Žáci 4.A a 4.B

Maturitní ples 4. A OA Písek

 3.11.2021

Po dlouhé plesové odmlce jsme novou sezónu zahájili 22. října naším maturitním plesem. Věříme, že si všichni ples užili plnými doušky stejně jako my, maturanti! 

S láskou vaše 4. A

 

Informace k provozu školy s účinností od 1.11.

 31.10.2021

Informace k provozu školy s účinností od 1.11. viz příloha

Návštěva dobrovolnice Michaely Homolové

 26.10.2021

V minulých dnech nás navštívila paní Michaela Homolová, která vyučuje děti na ZŠ Cesta a zároveň věnuje svůj volný čas Oblastní charitě Písek. Seznámila nás s činnostmi, kterými se Charita zabývá. Jak tým pečovatelek, zdravotních sestřiček, tak i dobrovolníků se snaží svým klientům zachovat běžný způsob života v jejich přirozeném prostředí, snaží se pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Posláním je nabídnout materiální a humanitární výpomoc nebo zprostředkování duchovní pomoci. Mezi zásady Charity patří bezplatná pomoc, anonymita, respekt k člověku a lidskost.

Někteří z nás se rádi zapojí do činnosti Charity jako dobrovolníci. Naši školu opět navštíví paní Homolová, aby nám sdělila konkrétní možnosti zapojení se do pomoci všem potřebným.

REMEDY spolupracuje s domácím hospicem ATHELAS

 20.10.2021

Ředitelka společnosti REMEDY Natálie Grospietschová pomáhala při organizaci Papučového dne a propagovala Domácí hospic ATHELAS.


 

Zakládáme společnost REMEDY

 20.10.2021

6 studentek ze třídy 3. A se odvážně pouští do podnikání. Založily společnost REMEDY, která bude vyrábět a prodávat předměty pro zdraví a domácí pohodu z recyklovaných materiálů. Studentky spolupracují s dvěma mentory a to s panem Tomášem Urbanem, který pracuje jako ERP Consultant ve společnosti ABRA a paní Bc. Kateřinou Literákovou, která pracuje jako PR manažerka pro Domácí hospic Athelas. Jejich cenné rady si rády vyslechnou.

Zisk této společnosti věnují studentky právě Domácímu hospicu Athelas a budou tento hospic při svých prodejích propagovat. 

Těšte se na výrobky této společnosti!