AKTUALITY

Srdce pro Miladu Horákovou

 2.7.2021

Ve středu 30. 6. 2021 organizovala škola již tradičně před domem na Fügnerově náměstí pietní akt s názvem Srdce pro Miladu Horákovou. Zde měla tato významná politička zavražděná komunisty v letech 1946-48 poslaneckou kancelář. Akce se účastnili pedagogové školy, veřejnost, starostka města Písku Mgr. Eva Vanžurová, Mgr. Jiří Ježdík za Církev českobratrskou evangelickou. Za město promluvila paní starostka, která shrnula kroky tehdejšího režimu k odstranění této významné ženy, modlitbu pronesl P. Ježdík. Během piety přednesla studentka Kateřina Blažková báseń od Viktora Dyka a student Matyáš Frček zahrál na klarinet. Akci moderoval ředitel školy

JA Award Ceremony 2021

 30.6.2021

Dne 24. 6. 2021 naše studentky Kateřina Kučerová a Markéta Lauerová reprezentovaly firmu GreenFuture na JA Award Ceremony v rezidenci velvyslance USA, kde převzaly ocenění za nejlepší E-SHOP a ocenění za 3. místo v soutěži JA MEDIA CUP.

Prohlédly si krásné vnitřní i venkovní prostory této rezidence.

Slavnostní ceremoniál každoročně uzavírá aktivity JA Czech, které jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a finanční gramotnosti.

Věnovaly jsme 10 000 Kč ze svého podnikání na dobré účely!

 29.6.2021

Reálná firma GreenFuture věnovala 10 000 Kč organizaci Čistý les, která bojuje za lesy bez odpadků.

 

Nezisková organizace Čistý les, velmi ocenila naše rozhodnutí věnovat část ze zisku právě jim a ocenila vysokou částku daru.

GreenFuture bude uváděna jako podporovatel této organizace v sekci Partneři a dárci!

Velmi si toho Vážíme!

GreenFuture – T. Doubková, K. Kučerová, S. Charyparová, M. Lauerová, G. Ctiborová, T. Bílková, P. Kalianková, A. Housarová

Certifikát dárce

Celostátní soutěž v účetnictví Účetní tým

 29.6.2021

Letos se poprvé naše 2 tříčlenné týmy zúčastnily soutěže Účetní tým (tým 3.  A - Tereza Bílková, Anna Linhartová, Anna Lukášová, tým 3. B – Tereza Doubková, Klára Nosková, Berenika Střízková). Soutěž pořádá Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. V základním kole soutěžilo 39 týmů z celé ČR. Vzhledem k epidemiologické situaci základní kolo proběhlo v červnu 2021 distanční online formou. První částí soutěže bylo zpracování případové studie, ve které studentky prokázaly své účetní schopnosti. Tým 3. B postoupil do druhé části - soutěže Riskuj, ve které studentky odpovídaly online na teoretické otázky. U jedné otázky však zariskovaly, využily tzv. Žolíka, který zdvojnásobil bodovou ztrátu, a tak nepostoupily do velkého finále soutěže. Všem studentkám patří velká pochvala za reprezentaci školy.

Fakultní školou i nadále

 29.6.2021

Dne 22. června 2021 byla v zasedací místnosti SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Obchodní akademií Husova 1 v Českých Budějovicích, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Písek a Střední školou obchodní Husova 9.

Podepsáním smlouvy o spolupráci budou rozvíjeny kontakty mezi Ekonomickou fakultou JU a uvedenými středními školami, které se tímto stanou tzv. fakultní střední školou. Slavnostního aktu se za Ekonomickou fakultu JU zúčastnily děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která vykonává funkci proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy. Za naši školu se zúčastnili ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., za OA Husova 1 byla přítomna ředitelka školy Ing. Lenka Kubátová a za Střední školu obchodní v ČB taktéž ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková. 

Význam této akce vertikálního strategického propojení vysoké školy a středních škol v regionu umocnili svou účastí na slavnostní akci dva náměstci hejtmana Jihočeského kraje. Za vědu byla setkání přítomna náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, vědu a výzkum doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. a za školství náměstek hejtmana pro oblast školství Mgr. Pavel Klíma. Přítomna byla i Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Z píseckého veletrhu máme tři medaile!

 26.6.2021

Na konci roku jsme uspořádali 27. ročník tradičního veletrhu fiktivních firem v Písku EFKO 2021. Kromě pořadatelské role jsme byli úspěšní i v soutěžích a získali jsme tři medaile:

  • Progress life, s. r. o., Písek  – divize Baby face – 3. místo v kategorii Vizitka
  • Progress life, s. r. o., Písek  – divize Smoothie factory – 3. místo v kategorii Katalog
  • Progress life, s. r. o., Písek  – divize Enjoy it - 3. místo v kategorii Leták

Pracovníci fiktivních firem OA Písek

 

GreenFuture – naše podnikání jsme úspěšně zakončily náročnou zkouškou ESP

 22.6.2021

Dne 9. 6. 2021 jsme úspěšně online složily náročnou zkoušku  podnikatelských dovedností a získaly mezinárodně uznávaný certifikát ESP – Entrepreneurial Skills Pass.

Tímto certifikátem si určitě obohatíme svůj životopis a tím budeme zajímavější pro pracovní trh. Znalosti a dovednosti získané za celý rok podnikání využijeme nejen při dalším studiu, ale i v praxi.

Byl to skvělý rok! Hodně jsme se toho naučily, vyzkoušely jsme si pro nás nové věci a moc jsme si to užily!

Neváhejte a zapojte se do reálného podnikání!

              Tereza Doubková, Kateřina Kučerová, Markéta Lauerová, Simona Charyparová, Gabriela Ctiborová, Anežka Housarová, Petra Kalianková

Maturitní večírek třídy 4.B 2017-2021

 21.6.2021

Diskuze nad aktuálními kulturně společenskými tématy probíhala nejdříve kulturním prostoru restaurace  U Reinerů, pokračovalo se v komunitním centru New York

 

Výsledky veletrhu FIF 2021

 18.6.2021

Dne 18.6.2021 byly zveřejněny výsledky Veletrhu fiktivních firem.

Výsledky

Video YouTube

Naše škola získala titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech

 17.6.2021

Ceny za prestižní stavby realizované v uplynulých dvou letech na území jižních Čech jsou udělovány tradičně každé dva roky. Přihlášené realizace hodnotí porota složená ze zástupců oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jihočeského kraje. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získávají titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Další vybrané stavby získávají Čestná uznání.

Porota pozitivně hodnotí kvalitní a hospodárně navržené stavby a dobrá architektonická, technická i technologická řešení stavebního díla.

Získat titul PRESTA je pro školu obrovské vyznamenání a zároveň motorem dokončit stavební zásahy, které jsme si na začátku vytyčili.

Největší díky patří zřizovateli, jmenovitě paní hejtmance Ivaně Stráské, hejtmanovi Jiřímu Zimolovi a tehdejším náměstkům pro školství Tomeši Vytiskovi a Zdeňku Dvořákovi za podporu projektu.

Samotný projekt je výsledkem realizace prestižního českobudějovického atelieru Heritas. První etapu půdní vestavby v hodnotě 20 mil. Kč realizovala strakonická firma PRIMA a.s., druhou etapu půdní vestavby za 36 mil. Kč realizovala písecká firma KOČÍ a.s., nádvoří s fontánu za částku 8 mil. Kč realizovala opět strakonická firma PRIMA a.s.

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/jak-dopadla-presta-podivejte-se-na-nejlepsi-jihoceske-stavby-20210608.html