AKTUALITY

Sportovní kurz 2021

 7.10.2021

V týdnu od 13. do 17. 9. 2021 probíhal sportovní kurz v Nové Peci. Ubytováni jsme byli v překrásné přírodě Národního parku Šumava a užívali si klid, který nabízí. Společně jsme podnikli cyklistický výlet na Stožec a Stožeckou Kapli a našlapali ten den více jak 50 km na kole. Na jeden den jsme vyměnili dopravní prostředky a vyzkoušeli si kanoistiku. Další den nechyběl ani klasický orientační běh a střelba ze vzduchovky. Poslední den jsme opět nasedli na kola a společně zajeli do Horní Plané do cukrárny a odměnili se za úspěšně zvládnutý výlet. Počasí nám přálo až do našeho odjezdu, kdy se začalo kazit. Sportovní kurz proběhl bez komplikací a studentům i pověřeným kantorům za to patří poděkování.

Návštěva senátora Tomáše Fialy a starostů přemyslovských měst

 22.9.2021

V pátek navštívil naši školu senátor Poslanecké sněmovny České republiky, MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, který je zároveň známým ředitelem Nemocnice Strakonice. Pan senátor projevil zájem prohlédnout si prostory oceněné školy PRESTA, dalším bodem zájmu byla plánovaná vize dalšího rozvoje školy. Škole vyjádřil v plánech a investičních akcích podporu, jelikož právě do škol má být investováno. Na závěr si pan senátor vyslechl z úst ředitele školy pozvání do budoucna k významným akcím školy.

V ten samý den jsme byli poctěni též delegací starostů a radních královských přemyslovských měst, kteří se účastnili v Písku společných oslav. Na popud organizátora přemyslovských dnů, ředitele JR Galerie, pana Jiřího Reiniše, byla vzácným hostům nabídnuta prohlídka školy a prostor.

 

1. místo a titul Presta

 12.9.2021

Dne 9. 9. 2021 jsme na slavnostním setkání v Českých Budějovicích převzali z rukou hejtmana Martina Kuby za naši půdní vestavbu hlavní cenu. Odborná porota složená z 11 zástupců Českého svazu inženýrů, České komory autorizovaných inženýru a techniků, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeského kraje se rozhodla udělit v soutěži naší půdní vestavbě a nádvoří 1. místo a titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Držme si dál palce, potřebujeme s podporou zřizovatele dokončit stavební záměry, které výrazně přispějí k rozvoji obou středních škol, jenž v areálu sídlí.

 

 

Již jsme zadaptovaní

 9.9.2021

Obavy se rychle rozplynuly a očekávání se naplnila.

Začátkem září jsme se zúčastnili dvoudenního adaptačního kurzu ve Vrbně u Blatné. Někteří z nás možná odjížděli s obavami, zda dobře zapadnou do kolektivu a zda se nám podaří vytvořit dobrý kolektiv. Díky různým aktivitám jsme se blíže poznali, museli jsme spolu komunikovat, diskutovat, překonávat různé překážky, dělat kompromisy a respektovat jeden druhého. Díky těmto aktivitám můžeme říci, že obavy jsou pryč, že jsme si padli do oka a že si ty čtyři roky na OA jako třídy užijeme J.

Vaši prváci – 1. A + 1. B

Předávání mezinárodních jazykových certifikátů Cambridge English

 6.9.2021

Dne 3. 9. 2021 proběhlo v aule naší školy slavností předání diplomů z jazykových zkoušek Cambridge English různých úrovní. Úspěšní kandidáti převzali diplomy z rukou ředitele OA Mgr. Pavla Sekyrky, Th.D. Společně s panem ředitelem diplomy předala Ing. Michaela Bébrová, zástupkyně ředitele Evropského centra jazykových zkoušek.

 

Začátek školního roku 2021/22

 2.9.2021

Jedeme zase naplno, držme si palce!

Vzdělávací exkurze do Říma

 30.8.2021

Se začátkem školního roku malá ochutnávka na říjen… Nezapomeňte, jsme škola, která se vzdělává i formou cestování!

Termín: ne 3. 10.-čt 7. 10. 2021

Organizátor akce: Cestovní Kancelář Kojan, České Budějovice

Cena: 6 900 Kč

Cena zahrnuje:

  • dopravu autobusem, ubytování, místní poplatek městu, pojištění léčebných výloh, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce, vícestránkové informační materiály
  • ubytování v centru Říma (1,5 km od náměstí sv. Petra)
  • 2 x polopenze
  • rezervace pro skupinu na den a hodinu v Koloseu, ve Vatikánských muzeích
  • Rezervace lístků na středeční veřejnou papežskou audienci
  • Náklady na cestovního průvodce
  • Náklady na pedagogický dozor (1 osoba)

1.záloha: 3 800 Kč složte na sekretariátě u paní Jany Brousilové, do pátku 15. 9. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

 20.8.2021

Milé studentky, milí studenti, vážení zákonní zástupci,

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září v 8:00 na nádvoří školy. V případě nepříznivého počasí vezměte deštník.

Věnujte, prosím, níže pozornost informacím k zahájení školního roku.

Na všechny se těší Pavel Sekyrka, Hana Karolyiová, pedagogický sbor a provozní zaměstnanci

Informace k zahájení školního roku

Návštěva náměstka hejtmana JČ kraje

 3.7.2021

V úterý 29. června navštívil školu 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. František Talíř. Pan náměstek přijel na pozvání vedení školy, aby si prohlédl půdní vestavbu, která spolu s nádvořím získala titul PRESTA (prestižní stavba jižních Čech). V rámci návštěvy se též velmi zajímal o vzdělávací program školy, jehož naplňování je právě v praxi propojeno s realizovaným zázemím školy. To se podařilo v uplynulých letech vybudovat právě díky vizionářskému pohledu zřizovatele, Jihočeského kraje.  Ocenil též, že zde bylo od začátku projektu myšleno na společné prostory pro obě školy pro obě školy v objektu. Na závěr návštěvy jednoznačně podpořil další rozvoj školy nejen v rovině vzdělávací, ale právě i po stránce stavební, kde ještě bude třeba pro dokončení vize získat investiční podporu.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení pro třídu 4.A a 4.B

 2.7.2021

V poslední den školy jsme se též loučili s našimi milými absolventy (never forgetJ). Na tuto slavnostní akci přijala opět pozvání děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, která byla vedle abiturientů a pedagogického sboru ozdobou ceremonie. V krásném proslovu zmínila mimo jiné  dlouhodobou spolupráci fakulty s naší školou, kterou chceme nadále rozvíjet.