AKTUALITY

Informace k provozu školy s účinností od 1.11.

 31.10.2021

Informace k provozu školy s účinností od 1.11. viz příloha

Návštěva dobrovolnice Michaely Homolové

 26.10.2021

V minulých dnech nás navštívila paní Michaela Homolová, která vyučuje děti na ZŠ Cesta a zároveň věnuje svůj volný čas Oblastní charitě Písek. Seznámila nás s činnostmi, kterými se Charita zabývá. Jak tým pečovatelek, zdravotních sestřiček, tak i dobrovolníků se snaží svým klientům zachovat běžný způsob života v jejich přirozeném prostředí, snaží se pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Posláním je nabídnout materiální a humanitární výpomoc nebo zprostředkování duchovní pomoci. Mezi zásady Charity patří bezplatná pomoc, anonymita, respekt k člověku a lidskost.

Někteří z nás se rádi zapojí do činnosti Charity jako dobrovolníci. Naši školu opět navštíví paní Homolová, aby nám sdělila konkrétní možnosti zapojení se do pomoci všem potřebným.

REMEDY spolupracuje s domácím hospicem ATHELAS

 20.10.2021

Ředitelka společnosti REMEDY Natálie Grospietschová pomáhala při organizaci Papučového dne a propagovala Domácí hospic ATHELAS.


 

Zakládáme společnost REMEDY

 20.10.2021

6 studentek ze třídy 3. A se odvážně pouští do podnikání. Založily společnost REMEDY, která bude vyrábět a prodávat předměty pro zdraví a domácí pohodu z recyklovaných materiálů. Studentky spolupracují s dvěma mentory a to s panem Tomášem Urbanem, který pracuje jako ERP Consultant ve společnosti ABRA a paní Bc. Kateřinou Literákovou, která pracuje jako PR manažerka pro Domácí hospic Athelas. Jejich cenné rady si rády vyslechnou.

Zisk této společnosti věnují studentky právě Domácímu hospicu Athelas a budou tento hospic při svých prodejích propagovat. 

Těšte se na výrobky této společnosti!

Účetní derby - školní kolo

 20.10.2021

Dne 11. 10. 2021 se studenti třetích ročníků účastnili školního kola Účetní derby. Na prvním místě se shodným počtem bodů se umístili Tomáš Koutenský a Nella Švecová ze třídy 3. A. a budou nás 20. 10. 2021 reprezentovat v krajském kole této soutěže. Držme jim palce!

Návštěva hejtmana Martina Kuby na naší škole

 19.10.2021

Dne 19.10. 2021 navštívil naši školu se svým týmem hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba. Cílem návštěvy bylo seznámení se se stavbou, která získala letošní rok titul PRESTA (prestižní stavba jižních Čech). Dalším bodem programu bylo seznámení se se záměrem dalších investic do objektu a posouzení možností zřizovatele. Pana hejtmana zaujalo řešení parkoviště a hřiště v západním traktu školy, realizaci obojí potřebují obě školy již dlouhá léta, a slíbil, že se bude problémem zabývat. Sám pan hejtman není na škole nováčkem. V roli ministra průmyslu a obchodu České republiky přijal dvakrát pozvání na naši školu, aby pobesedoval se studenty. Dnešní plodné setkání spojené s  příslibem pana hejtmana je opět dobrou zprávou ze strany našeho zřizovatele jak pro studenty obou škol, tak  pro všechny zaměstnance.

EKONOMICKÝ TÝM JUNIOR 2021 – krajské kolo

 19.10.2021

14. října 2021 proběhlo na naší škole krajské kolo soutěže Ekonomický tým. Zúčastnilo se 10 týmů

ze 6 škol našeho kraje s těmito výsledky:

  1. místo   OA České Budějovice tým 1 (postupuje do finále)
  2. ísto   OA České Budějovice tým 2
  3. místo   OA Tábor tým 1

Děkujeme za účast a nejlepším týmům blahopřejeme.

Maturitní ples 4.A

 13.10.2021

Třída 4.A Vás zve na maturitní ples.

Fiktivní firmy na startu

 13.10.2021

Ve fiktivních firmách pracují studenti druhého ročníku. V tomto školním roce v rámci našich dvou tradičních firem začaly pracovat 4 divize:

  • Mundo Marino – produkty s mořskou solí
  • Papery – papírnictví
  • Owlee – prodej triček
  • E-Caffe – kavárna

Erasmus+

 11.10.2021

Ve dnech 3. – 8. října proběhla na naší škole první postcovidová akce Erasmu +. Hostili jsme 20 studentů a 11 učitelů z Irska, Itálie, Polska, Rumunska a Turecka v rámci projektu Our Earth, our home. Žáci i učitelé se aktivně zapojili do zajímavých workshopů v oblasti energetiky, solární energie, navštívili FJFI, kde vyslechli zajímavou přednášku, po které následovala praktická ukázka práce na Tokamaku. Zároveň se všichni podívali na naše historicky a kulturně významná místa odnáší si nejen hezké zážitky, ale i nová přátelství do svých domovů.