AKTUALITY

Fakultní školou i nadále

 29.6.2021

Dne 22. června 2021 byla v zasedací místnosti SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Obchodní akademií Husova 1 v Českých Budějovicích, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Písek a Střední školou obchodní Husova 9.

Podepsáním smlouvy o spolupráci budou rozvíjeny kontakty mezi Ekonomickou fakultou JU a uvedenými středními školami, které se tímto stanou tzv. fakultní střední školou. Slavnostního aktu se za Ekonomickou fakultu JU zúčastnily děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která vykonává funkci proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy. Za naši školu se zúčastnili ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., za OA Husova 1 byla přítomna ředitelka školy Ing. Lenka Kubátová a za Střední školu obchodní v ČB taktéž ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková. 

Význam této akce vertikálního strategického propojení vysoké školy a středních škol v regionu umocnili svou účastí na slavnostní akci dva náměstci hejtmana Jihočeského kraje. Za vědu byla setkání přítomna náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, vědu a výzkum doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. a za školství náměstek hejtmana pro oblast školství Mgr. Pavel Klíma. Přítomna byla i Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Z píseckého veletrhu máme tři medaile!

 26.6.2021

Na konci roku jsme uspořádali 27. ročník tradičního veletrhu fiktivních firem v Písku EFKO 2021. Kromě pořadatelské role jsme byli úspěšní i v soutěžích a získali jsme tři medaile:

  • Progress life, s. r. o., Písek  – divize Baby face – 3. místo v kategorii Vizitka
  • Progress life, s. r. o., Písek  – divize Smoothie factory – 3. místo v kategorii Katalog
  • Progress life, s. r. o., Písek  – divize Enjoy it - 3. místo v kategorii Leták

Pracovníci fiktivních firem OA Písek

 

GreenFuture – naše podnikání jsme úspěšně zakončily náročnou zkouškou ESP

 22.6.2021

Dne 9. 6. 2021 jsme úspěšně online složily náročnou zkoušku  podnikatelských dovedností a získaly mezinárodně uznávaný certifikát ESP – Entrepreneurial Skills Pass.

Tímto certifikátem si určitě obohatíme svůj životopis a tím budeme zajímavější pro pracovní trh. Znalosti a dovednosti získané za celý rok podnikání využijeme nejen při dalším studiu, ale i v praxi.

Byl to skvělý rok! Hodně jsme se toho naučily, vyzkoušely jsme si pro nás nové věci a moc jsme si to užily!

Neváhejte a zapojte se do reálného podnikání!

              Tereza Doubková, Kateřina Kučerová, Markéta Lauerová, Simona Charyparová, Gabriela Ctiborová, Anežka Housarová, Petra Kalianková

Maturitní večírek třídy 4.B 2017-2021

 21.6.2021

Diskuze nad aktuálními kulturně společenskými tématy probíhala nejdříve kulturním prostoru restaurace  U Reinerů, pokračovalo se v komunitním centru New York

 

Výsledky veletrhu FIF 2021

 18.6.2021

Dne 18.6.2021 byly zveřejněny výsledky Veletrhu fiktivních firem.

Výsledky

Video YouTube

Naše škola získala titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech

 17.6.2021

Ceny za prestižní stavby realizované v uplynulých dvou letech na území jižních Čech jsou udělovány tradičně každé dva roky. Přihlášené realizace hodnotí porota složená ze zástupců oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jihočeského kraje. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získávají titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Další vybrané stavby získávají Čestná uznání.

Porota pozitivně hodnotí kvalitní a hospodárně navržené stavby a dobrá architektonická, technická i technologická řešení stavebního díla.

Získat titul PRESTA je pro školu obrovské vyznamenání a zároveň motorem dokončit stavební zásahy, které jsme si na začátku vytyčili.

Největší díky patří zřizovateli, jmenovitě paní hejtmance Ivaně Stráské, hejtmanovi Jiřímu Zimolovi a tehdejším náměstkům pro školství Tomeši Vytiskovi a Zdeňku Dvořákovi za podporu projektu.

Samotný projekt je výsledkem realizace prestižního českobudějovického atelieru Heritas. První etapu půdní vestavby v hodnotě 20 mil. Kč realizovala strakonická firma PRIMA a.s., druhou etapu půdní vestavby za 36 mil. Kč realizovala písecká firma KOČÍ a.s., nádvoří s fontánu za částku 8 mil. Kč realizovala opět strakonická firma PRIMA a.s.

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/jak-dopadla-presta-podivejte-se-na-nejlepsi-jihoceske-stavby-20210608.html

Setkání s paní starostkou

 17.6.2021

Navzdory těžkému roku se podařilo Městu Písek uspořádat na radnici setkání nejlepších studentů či zástupců týmů, které získaly v uplynulém školním roce významné umístění v krajských, celostátních či mezinárodních soutěžích.Setkání bylo o to vzácnější, že se konalo po dvou letech a byli jsme opět početně zastoupeni. Velký díky tak patří jistě úspěšným studentům a zastoupeným týmům,, ale letos ještě více než kdy jindy právě pedagogům, kterým se podařilo v takto nelehkých podmínkách studenty k účasti v soutěžích namotivovat.

 

Stali jsme se absolutními vítězi v JA SAP IT

 2.6.2021

Jen pár týdnů před koncem roku jsme se účastnili zajímavé soutěže JA SAP IT Innovation Camp,kde jsme se online potýkali s problémem -  najít inovativní nápad na téma online testování.

Týmy z celé republiky za pomoci mentorů se snažili najít co nejinovativnější řešení.

Komunikace s mentory, prezentace i obhajoba probíhaly v angličtině, to byla pro nás velká výzva.

Náš tým „Žárovky“ tvořilo 5 studentů ze třídy 2. A – Hana Rozhoňová, Natálie Grospietschová, Eliška Rejšková, Barbora Kudějová a Tom Bílý. Spolupracovali jsme s mentorem Ahmedem Toubarem, který nám velmi pomohl. Porotu jsme zaujali nejvíce ze všech týmů a stali jsme se absolutními vítězi.

Náš nápad byl založen na využití kamery, která skenovala člověka včetně jeho pohybů a přenesla ho do virtuálního prostředí. Díky této kamerce se lidé vidí zcela reálně a mohou se setkat ve virtuálním světě například v kanceláři, učebně, vlastně kdekoliv. Naše kamera by se dala využít u online pracovních pohovorů, ve školách všeho typu a možná i v domácnostech.

Byla to pro nás skvělá zkušenost!

Tým Žárovky

Chcete si zkusit podnikat??? Proč ne!

 2.6.2021

Do reálné firmy jsme se zapojili především proto, abychom získali zkušenosti. Kde jinde se plně ponořit do tajů podnikání a vyzkoušet si podnikání na vlastní kůži než ve vzdělávacím programu Reálná firma. Také nás oslovila možnost získat po celoroční práci ve firmě a úspěšném složení zkoušek mezinárodně uznávaný Certifikát podnikatelských dovedností.

Založili jsme společnost GreenFuture, která se zaměřila na výrobu a prodej ručně malovaných tašek a roušek. Spolupracovali jsme s mentorem panem Tomášem Urbanem, který nám dával cenné rady z praxe a tvořil nedílnou součást našeho týmu.

Naše očekávání byla poměrně jednoduchá, chtěli jsme být úspěšní v soutěžích i v podnikání – oboje se nám podařilo! Za celý rok jsme v různých soutěžích vybojovali 2 krát zlato a jednou bronz. Byli jsme rádi, když jsme viděli, že náš e-shop funguje a lidé si naše produkty objednávají a jsou s nimi spokojeni.

Naše začátky byly pomalé, ale postupně jsme se naučili, jak si počínat, aby naše firma šlapala. Teď už jsme fungující tým, kde má každý své místo. Sem tam se objevil problém, ale my jsme ho společně vyřešili. Naučili jsme si naslouchat a spolupracovat.

Za rok jsme vybudovali plnohodnotnou a konkurence schopnou společnost GreenFuture.

Podpořili jsme organizaci Čistý les, které věnujeme nemalou částku z našeho zisku.

Díky vzdělávacímu programu JA Firma budeme vědět, jak správně zapůsobit na zákazníka, jak vymýšlet stále lepší a lepší produkty, o které bude zájem, jak vytvořit poutavé video, prezentaci a jak sepsat výroční zprávu.  Získané zkušenosti využijeme v budoucnosti, a kdo ví, třeba si po absolvování obchodní akademie nějakou vlastní firmu založíme!

Vaše GreenFuture

Tabla našich maturantů

 18.5.2021

Naši maturanti ze 4.A a 4.B se začínají pozvolna loučit a podle zvyku vystavili svá tabla.

Třídu 4.A 2017-2021 OA a JŠ Písek můžete najít za výlohou Axis Optik na Velkém náměstí č.p. 2

Třídu 4.B 2017-2021 OA a JŠ Písek najdete za výlohou prodejny Timeout v Heydukově ulici č.9 (vede z Velkého náměstí na Havlíčkovo náměstí - Florián)

 

Děkujeme Axis Optik a prodejně Timeout za opakovanou spolupráci a podporu studentů