Školní kolo olympiády z AJ

10.1.2022

Alena Kopecká

V pondělí 10. ledna 2022 se konalo školní kolo olympiády z AJ. Po písemné části 9 nejlepších postoupilo do ústního kola. Studentky a studenti se vyjadřovali k aktuálním problémům, diskutovali a pracovali s textem. Všichni prokázali velmi dobré vědomosti a OA má zajištěnou dobrou reprezentaci v okresním kole. Tři vyučovací hodiny s angličtinou byl výborný zážitek pro soutěžící i hodnotitele!