Jak na VŠ?

23.5.2022

Zuzana Dovínová

Odpověď na tuto otázku hledal společně se studenty třetích ročníků pan Vladislav Nechvátal, který si pro naši školu připravil prezentaci s názvem - Přechod na VŠ. Studenti byli seznámeni s podmínkami, které mohou ovlivnit výběr VŠ. Mezi studenty středních škol byla provedena anketa, ze které vyplývá, co je při výběru VŠ nejdůležitější. Mezi hlavní kritéria patří např. kvalita studia, město, kde se VŠ nachází, uplatnitelnost v praxi, zahraniční stáže. Studenti se většinou pro VŠ rozhodují na přelomu třetího a čtvrtého ročníku. Studentům byly doporučeny webové stránky, které jim mohou při volbě té správné VŠ pomoct. Kromě toho 2x ročně obdrží studenti maturitních ročníků noviny – Jak na VŠ.

V příštím školním roce k nám pan V. Nechvátal opět zavítá, tentokráte nám poskytne informace o Scio testech.