Slavnostní předání maturitních vysvědčení pro třídu 4.A a 4.B

2.7.2021

Pavel Sekyrka

V poslední den školy jsme se též loučili s našimi milými absolventy (never forgetJ). Na tuto slavnostní akci přijala opět pozvání děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, která byla vedle abiturientů a pedagogického sboru ozdobou ceremonie. V krásném proslovu zmínila mimo jiné  dlouhodobou spolupráci fakulty s naší školou, kterou chceme nadále rozvíjet.