Setkání s paní starostkou

17.6.2021

Pavel Sekyrka

Navzdory těžkému roku se podařilo Městu Písek uspořádat na radnici setkání nejlepších studentů či zástupců týmů, které získaly v uplynulém školním roce významné umístění v krajských, celostátních či mezinárodních soutěžích.Setkání bylo o to vzácnější, že se konalo po dvou letech a byli jsme opět početně zastoupeni. Velký díky tak patří jistě úspěšným studentům a zastoupeným týmům,, ale letos ještě více než kdy jindy právě pedagogům, kterým se podařilo v takto nelehkých podmínkách studenty k účasti v soutěžích namotivovat.