Pozdrav od vzácných přátel

8.12.2021

Pavel Sekyrka

V úterý navštívil naši školu místopředseda Poslanecké sněmovny České republiky, Ing. Jan Bartošek. Předmětem schůzky bylo probrání nových projektů pro školu, které nás mohou opět posunout. Na dnešní den jsme přijali pozvání do Památníku Lidice od ředitele PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, který je také naším nejznámějším vojenským historikem. I zde jsme probírali společné projekty, tentokráte hlavně k 80. výročí Lidic. Oběma pánům - fandům naší školy -  leželo na srdci, abych vyřídil všem našim studentům, zaměstnancům a všem na dosah přání klidného adventu a krásných Vánoc