Návštěva senátora Tomáše Fialy a starostů přemyslovských měst

22.9.2021

Pavel Sekyrka

V pátek navštívil naši školu senátor Poslanecké sněmovny České republiky, MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, který je zároveň známým ředitelem Nemocnice Strakonice. Pan senátor projevil zájem prohlédnout si prostory oceněné školy PRESTA, dalším bodem zájmu byla plánovaná vize dalšího rozvoje školy. Škole vyjádřil v plánech a investičních akcích podporu, jelikož právě do škol má být investováno. Na závěr si pan senátor vyslechl z úst ředitele školy pozvání do budoucna k významným akcím školy.

V ten samý den jsme byli poctěni též delegací starostů a radních královských přemyslovských měst, kteří se účastnili v Písku společných oslav. Na popud organizátora přemyslovských dnů, ředitele JR Galerie, pana Jiřího Reiniše, byla vzácným hostům nabídnuta prohlídka školy a prostor.