Návštěva hejtmana Martina Kuby na naší škole

19.10.2021

Pavel Sekyrka

Dne 19.10. 2021 navštívil naši školu se svým týmem hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba. Cílem návštěvy bylo seznámení se se stavbou, která získala letošní rok titul PRESTA (prestižní stavba jižních Čech). Dalším bodem programu bylo seznámení se se záměrem dalších investic do objektu a posouzení možností zřizovatele. Pana hejtmana zaujalo řešení parkoviště a hřiště v západním traktu školy, realizaci obojí potřebují obě školy již dlouhá léta, a slíbil, že se bude problémem zabývat. Sám pan hejtman není na škole nováčkem. V roli ministra průmyslu a obchodu České republiky přijal dvakrát pozvání na naši školu, aby pobesedoval se studenty. Dnešní plodné setkání spojené s  příslibem pana hejtmana je opět dobrou zprávou ze strany našeho zřizovatele jak pro studenty obou škol, tak  pro všechny zaměstnance.