Návštěva dobrovolnice Michaely Homolové

26.10.2021

Zuzana Dovínová

V minulých dnech nás navštívila paní Michaela Homolová, která vyučuje děti na ZŠ Cesta a zároveň věnuje svůj volný čas Oblastní charitě Písek. Seznámila nás s činnostmi, kterými se Charita zabývá. Jak tým pečovatelek, zdravotních sestřiček, tak i dobrovolníků se snaží svým klientům zachovat běžný způsob života v jejich přirozeném prostředí, snaží se pomoci lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Posláním je nabídnout materiální a humanitární výpomoc nebo zprostředkování duchovní pomoci. Mezi zásady Charity patří bezplatná pomoc, anonymita, respekt k člověku a lidskost.

Někteří z nás se rádi zapojí do činnosti Charity jako dobrovolníci. Naši školu opět navštíví paní Homolová, aby nám sdělila konkrétní možnosti zapojení se do pomoci všem potřebným.