Naše škola získala titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech

17.6.2021

Pavel Sekyrka

Ceny za prestižní stavby realizované v uplynulých dvou letech na území jižních Čech jsou udělovány tradičně každé dva roky. Přihlášené realizace hodnotí porota složená ze zástupců oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI), České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jihočeského kraje. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získávají titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech. Další vybrané stavby získávají Čestná uznání.

Porota pozitivně hodnotí kvalitní a hospodárně navržené stavby a dobrá architektonická, technická i technologická řešení stavebního díla.

Získat titul PRESTA je pro školu obrovské vyznamenání a zároveň motorem dokončit stavební zásahy, které jsme si na začátku vytyčili.

Největší díky patří zřizovateli, jmenovitě paní hejtmance Ivaně Stráské, hejtmanovi Jiřímu Zimolovi a tehdejším náměstkům pro školství Tomeši Vytiskovi a Zdeňku Dvořákovi za podporu projektu.

Samotný projekt je výsledkem realizace prestižního českobudějovického atelieru Heritas. První etapu půdní vestavby v hodnotě 20 mil. Kč realizovala strakonická firma PRIMA a.s., druhou etapu půdní vestavby za 36 mil. Kč realizovala písecká firma KOČÍ a.s., nádvoří s fontánu za částku 8 mil. Kč realizovala opět strakonická firma PRIMA a.s.

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/jak-dopadla-presta-podivejte-se-na-nejlepsi-jihoceske-stavby-20210608.html