Mikuláš po roce na naší škole

6.12.2021

Pavel Sekyrka

I letos zavítal na naši školu Mikuláš s nebeskou jízdou a černými odpadlíky. Dobré skutky byly opět odměněny, nedostatky po zásluze na pozadí odměněny též. Bohužel i letos se našli hříšníci z řad chlapců, kteří při pohledu na čerty přijímali pohrůžku peklem s nadšením. Vše ostatní se odehrálo v pokojném duchu, pro uklidnění některého ze žáků nemusel být volán žádný z rodičů.