Fakultní školou i nadále

29.6.2021

Pavel Sekyrka

Dne 22. června 2021 byla v zasedací místnosti SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Obchodní akademií Husova 1 v Českých Budějovicích, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Písek a Střední školou obchodní Husova 9.

Podepsáním smlouvy o spolupráci budou rozvíjeny kontakty mezi Ekonomickou fakultou JU a uvedenými středními školami, které se tímto stanou tzv. fakultní střední školou. Slavnostního aktu se za Ekonomickou fakultu JU zúčastnily děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která vykonává funkci proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy. Za naši školu se zúčastnili ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., za OA Husova 1 byla přítomna ředitelka školy Ing. Lenka Kubátová a za Střední školu obchodní v ČB taktéž ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková. 

Význam této akce vertikálního strategického propojení vysoké školy a středních škol v regionu umocnili svou účastí na slavnostní akci dva náměstci hejtmana Jihočeského kraje. Za vědu byla setkání přítomna náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, vědu a výzkum doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. a za školství náměstek hejtmana pro oblast školství Mgr. Pavel Klíma. Přítomna byla i Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.