Celostátní soutěž v účetnictví Účetní tým

29.6.2021

Věra Prokopová

Letos se poprvé naše 2 tříčlenné týmy zúčastnily soutěže Účetní tým (tým 3.  A - Tereza Bílková, Anna Linhartová, Anna Lukášová, tým 3. B – Tereza Doubková, Klára Nosková, Berenika Střízková). Soutěž pořádá Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. V základním kole soutěžilo 39 týmů z celé ČR. Vzhledem k epidemiologické situaci základní kolo proběhlo v červnu 2021 distanční online formou. První částí soutěže bylo zpracování případové studie, ve které studentky prokázaly své účetní schopnosti. Tým 3. B postoupil do druhé části - soutěže Riskuj, ve které studentky odpovídaly online na teoretické otázky. U jedné otázky však zariskovaly, využily tzv. Žolíka, který zdvojnásobil bodovou ztrátu, a tak nepostoupily do velkého finále soutěže. Všem studentkám patří velká pochvala za reprezentaci školy.