Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt

16.12.2019

Zuzana Dovínová

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT uspořádal v prvním prosincovém týdnu setkání zástupců jazykových škol zřízených krajem, které organizují zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt.

Protože jsme jednou ze 32 škol, na které tyto zkoušky probíhají, tak jsme na tomto setkání nemohli chybět.

Do 31. 10. 2019 prošlo rukama zkoušejících na všech tomu určených školách 69 434 úspěšných uchazečů. Do 31. 12. 2020 budou cizinci skládat zkoušku z českého jazyka na úrovni A1, pokud prokáží 5 let pobytu v ČR. Na rok 2021 se plánuje navýšení úrovně na A2.