Zahájení školního roku

31.8.2020

Pavel Sekyrka

Milé studentky a milí studenti,

zítra ráno mírné srážky – zahajujeme v 8:00 u fontány na nádvoří. Deštníky pro jistotu sebou.

Z důvodu epidemiologických opatření nemají zákonní zástupci do budovy školy povolen vstup. Na nádvoří mají vstup povolen

Roušky jsou dobrovolné, všude u vstupu do budovy jsou dezinfekce

Pokud kdokoliv na sobě shledá příznaky únavy, malátnosti, zhoršeného zdravotního stavu (teplota apod.) - nevstupuje do areálu školy.

Těší se na Vás

Pavel Sekyrka, Hanka Karolyiová a všichni zaměstnanci školy