Velký úspěch studentů prvního ročníku a zkušenosti do budoucna

19.5.2016

Daniela Fořtová

Dne 12. 5. 2016 bylo10 nejlepších podnikatelských záměrů vybráno do národního finále soutěže, které probíhalo online. Naše dva týmy musely nejprve popsat svou sociální firmu v anglickém jazyce a pak online v angličtině odpovídat na dotazy, následovala prezentace v českém jazyce, která obsahovala podnikatelský záměr a podrobný finanční plán, realizovatelnost  sociální firmy, pak porotci kladli otázky , na které mnohdy nebylo lehké odpovědět.

A proč jsme se do této soutěže zapojili a začali se o sociální podnikání zajímat? Chtěli jsme se o sociálním podnikání dozvědět co nejvíce a zjistili jsme, že sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, že sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosažení zisku jako zvýšení veřejného prospěchu. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu (anglicky triple bottom line) - ekonomického, sociálního a environmentálního.

Srdečně blahopřejeme Kateřině Půbalové, Kateřině Vrbové, Markétě Nové, Dominice Rajnochové, Sabině Kyrianové, Haně Kunešové, Kláře Liškové a Tereze Kadlecové, neboť samotná účast ve finále je obrovským úspěchem a hlavně užitečnou zkušeností do budoucna!